Uudised

COVID19 testimisest 10. november TPK


Lugupeetud Türi Põhikooli lapsevanem!

Teatame teile, et kiirtestimine soovijates kodudes jätkub. Teste tarnitakse koolidesse edaspidi arvestusega, et neid kasutatakse kodudes kaks korda nädalas, näiteks esmaspäeval ja neljapäeval. HTM plaan on jagada edaspidi teste vaid vaktsineerimata ja haigust mitte läbipõdenud lastele.

 Värsked uuringud näitavad, et 12-15 aastased vaktsineeritud noored haigestuvad kuni 10 korda vähem ja 16-19 aastased kuni 5 korda vähem kui vaktsineerimata eakaaslased. Koolile õpilaste detailseid vaktsineerituse/põdemise andmeid keskselt andmekaitse reeglite tõttu ei edastata, vaid õpilane/lapsevanem saab koolile sellest teada anda ise.

Palume Teil, head vanemad, lastele selgitada, et teste tuleb kodus kasutada sihtotstarbeliselt. Ühtlasi tuletame meelde, et tegemist on usaldusmeetmega ning ka teie saate anda oma panuse kooli avatuna hoidmisse, jälgides, et lapsed kodus kiirteste ka kindlasti teeksid ja annaksid seega omapoolse panuse nakkuse leviku piiramisse.

Selfdiagnostics toob sel nädalal koolidesse viimased testikogused ja uut tarnet on oodata teise hanke raames 6. detsembriga algaval nädalal. Teste hakkab tarnima Medesto Logistics OÜ. Koolidesse jõuavad samalaadsed lapsesõbralikud ninasõõrme eesäärest võetavad testid, mis on pakendatud mugavalt 5 kaupa komplektidesse.

Tarnete kohta saame uuel nädalal täpsema info. HTM juhib tähelepanu, et edaspidi on testide koguste planeerimisel arvestatud, et testitakse kaks korda nädalas vaktsineerimata ning koroonat põdemata õpilasi ja töötajaid.

Olge terved!

Janika Gedvil

direktor 

Lugupeetud Türi Põhikooli lapsevanem!

Teatame teile, et kiirtestimine soovijates kodudes jätkub. Teste tarnitakse koolidesse edaspidi arvestusega, et neid kasutatakse kodudes kaks korda nädalas, näiteks esmaspäeval ja neljapäeval. HTM plaan on jagada edaspidi teste vaid vaktsineerimata ja haigust mitte läbipõdenud lastele.

 Värsked uuringud näitavad, et 12-15 aastased vaktsineeritud noored haigestuvad kuni 10 korda vähem ja 16-19 aastased kuni 5 korda vähem kui vaktsineerimata eakaaslased. Koolile õpilaste detailseid vaktsineerituse/põdemise andmeid keskselt andmekaitse reeglite tõttu ei edastata, vaid õpilane/lapsevanem saab koolile sellest teada anda ise.

Palume Teil, head vanemad, lastele selgitada, et teste tuleb kodus kasutada sihtotstarbeliselt. Ühtlasi tuletame meelde, et tegemist on usaldusmeetmega ning ka teie saate anda oma panuse kooli avatuna hoidmisse, jälgides, et lapsed kodus kiirteste ka kindlasti teeksid ja annaksid seega omapoolse panuse nakkuse leviku piiramisse.

Selfdiagnostics toob sel nädalal koolidesse viimased testikogused ja uut tarnet on oodata teise hanke raames 6. detsembriga algaval nädalal. Teste hakkab tarnima Medesto Logistics OÜ. Koolidesse jõuavad samalaadsed lapsesõbralikud ninasõõrme eesäärest võetavad testid, mis on pakendatud mugavalt 5 kaupa komplektidesse.

Tarnete kohta saame uuel nädalal täpsema info. HTM juhib tähelepanu, et edaspidi on testide koguste planeerimisel arvestatud, et testitakse kaks korda nädalas vaktsineerimata ning koroonat põdemata õpilasi ja töötajaid.

Olge terved!

Janika Gedvil

direktor