Meie koolist

Õpilasesindus

Ainult meie ise saame kooli paremaks kohaks muuta


Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.

Õpilasesindus teeb koostööd Eesti Õpilasesinduste Liiduga (liikmeskool), MTÜ NÜ T.O.R.E-ga ja Paide Hammerbecki Põhikooli õpilasesindusega. 

Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 

 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

Õpilasesinduse koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Õpilasesinduse presidendil ja asepresidendil on ka assistendid, kes tegelevad neile määratud ülesannetega ja tutvuvad juhatuse tööga. 

Õpilasesinduse koosseis 2019/2020

President: Triin Sooäär (9.b), esindaja hoole-ja õppenõukogus
Asepresident: Anete Raabe (9.c)
Protokollija: Anet Ivanov (8.a)
Presidendi assistent: Egle Žukov (8.a)
Presidendi assistent: Mia Jasson (7.c), esindaja
Asepresidendi assistent: Elena Aava (7.c)
Asepresidendi assistent: Lorete Jaanisk (7.a)

Liikmed:
Kristella Kärner
Laura Perillus
Heti-Ann Talviste
Angely Kaaret
Sanna Luisa Tõrv
Keili Pajuman
Henri Perillus
Sirle Roosileht
Kirke Perillus
Mia Anderson
Georg Lee

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel

 

Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.


Õpilasesindus teeb koostööd Eesti Õpilasesinduste Liiduga (liikmeskool), MTÜ NÜ T.O.R.E-ga ja Paide Hammerbecki Põhikooli õpilasesindusega. 

Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 

 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

Õpilasesinduse koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Õpilasesinduse presidendil ja asepresidendil on ka assistendid, kes tegelevad neile määratud ülesannetega ja tutvuvad juhatuse tööga. 

Õpilasesinduse koosseis 2019/2020

President: Triin Sooäär (9.b), esindaja hoole-ja õppenõukogus
Asepresident: Anete Raabe (9.c)
Protokollija: Anet Ivanov (8.a)
Presidendi assistent: Egle Žukov (8.a)
Presidendi assistent: Mia Jasson (7.c), esindaja
Asepresidendi assistent: Elena Aava (7.c)
Asepresidendi assistent: Lorete Jaanisk (7.a)

Liikmed:
Kristella Kärner
Laura Perillus
Heti-Ann Talviste
Angely Kaaret
Sanna Luisa Tõrv
Keili Pajuman
Henri Perillus
Sirle Roosileht
Kirke Perillus
Mia Anderson
Georg Lee

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel