Meie koolist

Õpilasesindus

Ainult meie ise saame kooli paremaks kohaks muuta


Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
Meie kooli õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige ning teeb koostööd Paide Hammerbecki Põhikooli õpilasesindusega ja  MTÜ NÜ T.O.R.E-ga.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Õpilasesinduse presidendil ja asepresidendil on ka assistendid, kes tegelevad neile määratud ülesannetega ja tutvuvad juhatuse tööga.
Õpilasesinduse koosseis 2020/2021
President
: Mia Jasson (8.c), esindaja hoole-ja õppenõukogus
Asepresident: Elena Aava (8.c)
Protokollija: Anet Ivanov (9.a)
Liikmed:
Orm Mattias Siemann,
Elise Zinovjev,
Kirke Pindmaa,
Kristin Pipar,
Kristella Kärner,
Heti-Ann Talviste,
Sanna Luisa Tõrv,
Kirke Kägo,
Henri Perillus,
Joonas Kalberg,
Helena-Elis Pärenson,
Karola Lee Aasavelt,
Egle Žukov
Hugo Sooäär
Annika Pent
Ida-Lill Põllu

Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 

 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel

 

Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
Meie kooli õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige ning teeb koostööd Paide Hammerbecki Põhikooli õpilasesindusega ja  MTÜ NÜ T.O.R.E-ga.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Õpilasesinduse presidendil ja asepresidendil on ka assistendid, kes tegelevad neile määratud ülesannetega ja tutvuvad juhatuse tööga.
Õpilasesinduse koosseis 2020/2021
President
: Mia Jasson (8.c), esindaja hoole-ja õppenõukogus
Asepresident: Elena Aava (8.c)
Protokollija: Anet Ivanov (9.a)
Liikmed:
Orm Mattias Siemann,
Elise Zinovjev,
Kirke Pindmaa,
Kristin Pipar,
Kristella Kärner,
Heti-Ann Talviste,
Sanna Luisa Tõrv,
Kirke Kägo,
Henri Perillus,
Joonas Kalberg,
Helena-Elis Pärenson,
Karola Lee Aasavelt,
Egle Žukov
Hugo Sooäär
Annika Pent
Ida-Lill Põllu

Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 

 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel