Meie koolist

Õpilasesindus

Ainult meie ise saame kooli paremaks kohaks muuta


Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
TPK ÕE eesmärgid:
•    tõsta õpilaskonna vastutust, kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;  
•    aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;  
•    aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;  
•    kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;  
•    luua, järgida ja edendada kooli traditsioone;  
•    seista hea õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;  
•    aidata sisustada  õpilaste vaba aega;  
•    suurendada noorte osalust kodanikuühiskonna arengus.
Õpilasesinduse teateid ja infot koolielu kohta leiad meie Facebooki-lehelt.

Türi Põhikooli õpilasesinduse koosseis 2018/2019. õppeaastal
Õpilasesinduse president VIII B klass
Triin Sooäär
Õpilasesinduse asepresident VIII C klass
Anete Raabe            
•    VII A klass    Anet Ivanov, Sanna Luisa Tõrv, Egle Zukov
•    VII B klass    Tristan Martti Metsalu, Keili Pajuman    
•    VII C klass    Katrin Rootslane    
•    VIII A klass    Heidy Jallai
•    VIII C klass    Mia Anderson, Georg Lee, Kirke Perillus    
•    IX B klass    Lisette Taube    
•    IX C  klass    Saale Liisbet Tõrv, Eleen Asten, Laura Ojasaar
Küsimuste, ideede ja kõige muu korral kirjuta president  Triin Sooäärele (triinsooaar@gmail.com) või asepresident Anete Raabele  (aneteraabe@gmail.com).

Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
TPK ÕE eesmärgid:
•    tõsta õpilaskonna vastutust, kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;  
•    aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;  
•    aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;  
•    kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;  
•    luua, järgida ja edendada kooli traditsioone;  
•    seista hea õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;  
•    aidata sisustada  õpilaste vaba aega;  
•    suurendada noorte osalust kodanikuühiskonna arengus.
Õpilasesinduse teateid ja infot koolielu kohta leiad meie Facebooki-lehelt.

Türi Põhikooli õpilasesinduse koosseis 2018/2019. õppeaastal
Õpilasesinduse president VIII B klass
Triin Sooäär
Õpilasesinduse asepresident VIII C klass
Anete Raabe            
•    VII A klass    Anet Ivanov, Sanna Luisa Tõrv, Egle Zukov
•    VII B klass    Tristan Martti Metsalu, Keili Pajuman    
•    VII C klass    Katrin Rootslane    
•    VIII A klass    Heidy Jallai
•    VIII C klass    Mia Anderson, Georg Lee, Kirke Perillus    
•    IX B klass    Lisette Taube    
•    IX C  klass    Saale Liisbet Tõrv, Eleen Asten, Laura Ojasaar
Küsimuste, ideede ja kõige muu korral kirjuta president  Triin Sooäärele (triinsooaar@gmail.com) või asepresident Anete Raabele  (aneteraabe@gmail.com).