Meie koolist

Õpilasesindus

Ainult meie ise saame kooli paremaks kohaks muuta


Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
Meie kooli õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige ning teeb koostööd Paide Hammerbecki Põhikooli õpilasesindusega ja  MTÜ NÜ T.O.R.E-ga.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Õpilasesinduse presidendil ja asepresidendil on ka assistendid, kes tegelevad neile määratud ülesannetega ja tutvuvad juhatuse tööga.

Õpilasesinduse koosseis 2021/2022

President: Mia Jasson (9.c)
Asepresident: Kirke Pindmaa (8.b),  esindaja hoole-ja õppenõukogus
Protokollija:  Karola Lee Aasavelt (8.c)
Liikmed:
Elena Aava
Heti-Ann Talviste
Kristella Kärner
Elise Zinovjev
Helena-Elis Pärelson
Vallo Marten Lillipuu
Jane Orren
Mirjam Hiis
Kristiina Theresa Miller
Berit Biene
Kristin Pipar
Kairit Kolk
Lysandra Paumets
 
 

Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 

 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel

 

Türi Põhikooli Õpilasesindus (TPK ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma põhikirja järgides loob õpilastele hea õppekeskkonna vastavalt võimalustele ja aitab kaasa kooli puudutavate küsimuste lahendamises.
Meie kooli õpilasesindus on Eesti Õpilasesinduste Liidu liige ning teeb koostööd Paide Hammerbecki Põhikooli õpilasesindusega ja  MTÜ NÜ T.O.R.E-ga.
Õpilasesinduse tegevusi koordineerib ja juhib juhatus, kuhu kuuluvad president, asepresident ja sekretär. Õpilasesinduse presidendil ja asepresidendil on ka assistendid, kes tegelevad neile määratud ülesannetega ja tutvuvad juhatuse tööga.

Õpilasesinduse koosseis 2021/2022

President: Mia Jasson (9.c)
Asepresident: Kirke Pindmaa (8.b),  esindaja hoole-ja õppenõukogus
Protokollija:  Karola Lee Aasavelt (8.c)
Liikmed:
Elena Aava
Heti-Ann Talviste
Kristella Kärner
Elise Zinovjev
Helena-Elis Pärelson
Vallo Marten Lillipuu
Jane Orren
Mirjam Hiis
Kristiina Theresa Miller
Berit Biene
Kristin Pipar
Kairit Kolk
Lysandra Paumets
 
 

Õpilasesinduse suurimad sündmused kooliperele: 

 • Projektipäev (alates 2017 detsember)
 • Oma kooli nädal (veebruaris)
 • Oma kooli päev “Õiepäev” (esimene kord 2018 kevad)
 • Algklasside teemapäev “Loovus ja kool üheskoos”
 • Loovülesanded “Loovuss”
 • Jõulunädal

 

Kajastatus meedias: 

https://jarva.ee/vabariiklikule-noorsootoo-tunnustuskonkursile-on-jarvamaalt-esitatud-9-kandidaati/

https://www.lastekaitseliit.ee/2019/12/turi-pohikooli-opilasesinduse-juht-triin-sooaar-iga-noor-on-justkui-sarama-hakkamist-ootav-taht/

https://www.schoolandcollegelistings.com/EE/T%C3%BCri/296292937522694/T%C3%BCri-P%C3%B5hikooli-%C3%B5pilasesindus 

https://jarva.kovtp.ee/turi-pohikool-oiepaev

https://jarvateataja.postimees.ee/4354695/siiani-kostab-korvus-opilaste-sonum-tehke-veel