Koolielu

Üritused ja kohtumised


ELU JA MATKARADU AVASTAMAS
21.-22. oktoobril otsustasid 5.-6. klasside tüdrukud minna kahepäevasele matkale. Esimesel päeval läbiti umbes 20 kilomeetrit, mis kulges mööda kõrvalisi teid ja metsaradu. Tegu oli õppekäiguga, mis oli ehitatud üles õppekavast tulenevatele üldpädevuste arendamisele. Matka käigus said kõik end proovile panna erinevates tegevustes ja läbi selle õpiti uusi oskuseid.
Oluline oli:
* Tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga ja loodusega.
* Teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides.
* Aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.
* Suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades.
* Käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise.
* Suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas.
* Suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada.
* Suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
Eneseületus, uued oskused, sotsiaalsed suhted ja kogemus on see, mis on neil kõigil saavutatud.
Suured tänud abi eest Kaitseliidu Järva malev ja Türi Spordiklubide Liit.

 

Rahvusvahelise muusikapäeva raames toimusid 2 Eesti Kontserdi koolikontserti „Muusikatund Tanja ja Mihkliga“, kus laval esinesid Tatjana Mihhailova-Saar ja Mihkel Mattisen ning nende musitseerimisest said osa kooli kõik õpilased.
Mõlema kontserdi lõpuks sündis kuulajate ühisloomingu tulemusena laul.
Kontserdi õnnestumist, avara saal ja hea võimendus, toetas Türi Kultuurikeskus.
Rahalise toetuse eest aitäh Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupile.

 

Mitmed õpilased, sealhulgas Maria Palling, Kristiina Theresa Miller, Elise Zinovjev, Iris Maria Kass, Kirke Pindmaa,  Mirjam Hiis, Karola Lee Aasavelt,
võtsid osa Klassikaraadio korraldatud Muusikapäeva viktoriinist 1.oktoobril. Noored muusikahuvilised kuulusid 300 vastaja hulka, kes 10-le küsimusele kõik õiged vastused leidsid. Parimate seast loositi auhindu ja õnn naeratas Kirke Pindmaale.

 

Novembrikuu oli meie koolis ulmekirjanduse kuu.
2. detsembril päädis see ulmekirjanik Heinrich Weinbergi külaskäiguga kooli.
Lõpuüritusel võisteldi ka veebipõhises viktoriinis.
Iris ja Mirjam 7b-st olid võidukad.
Kuu jooksul loeti ulmekirjandust, tehti loovtöid, kunstiring joonistas kosmost ja maagilise novembri tähe all lõimiti ka Eesti enda libahundid ja pisuhännad kirjanduses ja võõrkeeltes kokku. Ühes kohas kirjutati, teises tunnis tõlgiti. Lõiming on tore ja haarav. 

Vihjeks - Weinberg on Järvamaalt pärit kirjanik, kes ta päriselus on? Tema jutud läksid õpilastele korda ja loeng oli väga haaravalt üles ehitatud. Kingiks sai ta kaasa ka õpilaste enda kirjutatud ulmelugusid ja isegi tulnukatele koostatud Maa-sõnastiku.

4. detsembrini on kooli raamatukogus üleval Valdo Preema ulmeraamatute näitus. Tema kogus on neid u 300, kooli tõime ligi 200 sirvimiseks.
Suur aitäh kooli poolt kaasamõtlevale kogukonnale.

23. novembril toimunud 9. a klassi muusikatunni viisid läbi tuntud jazz-pianist Joel Remmel ja näosaatest tuntust kogunud lauljatar Marianne Leibur.

Kontsert algas Marianne Leiburi vanaisa kirjutatud lauluga.
Artistid rääkisid, kuidas nad muusiku elukutseni jõudsid, mis on jazz-muusika eelised, tutvustasid  stiile sving, samba jm.
Vahelduseks kõlasid eesti heliloojate Uno Loobi, Vaiko Epliku laulud. 

Läbiv mõte ja soovitus kuulajatele tulevikus: "Ole normaalne inimene!" - salliv, sõbralik, mõistev, siis õnnestub kõik.
Seda kõike õppida on kõige õigem muusika keeles!

3.a ja 4.c klasside õpilased veetsid väga meeldiva hommikupooliku muinasjutuvestja ja pärimusmuusiku Maili Metsalu muinasjutte ja pillimängu kuulates.
Õpilased kuulasid süvenenult lugusid, said kaasa laulda rahvalaule ja tantsida nende saatel.
Oli üks õdus koosviibimine

9.c klassi tüdrukud Ida Lill Põllu ja Emili Kopolovets korraldasid loovtööna 3.-4. klasside õpilastele Halloweeni teemalise ürituse.
Õpilased tutvusid Halloweeni traditsioonidega ning ajalooga, meisterdasid, osalesid viktoriinis ning lõbusates mängudes.

14. oktoobril käis vaimse tervise kuu raames 9.a kirjandustunnis kirjanik ja filmitegija Imbi Paju,
kes viis läbi luule kirjutamise töötoa ning õpilaste koostöös valmis luuletus "Kuidas hoida teist".

 

1.oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval toimus Türi Kultuurikeskuses
Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randvere kontsert Eino Tambergi laulude ja klaveripaladega.
Põnevaid seiku Tambergi elust jutustas Johan Randvere.
Võimaluse väga hea pianisti saatel esineda said ka  õed Laura Alissa ja Sandra Elisee Juhkam.
Lauljaid juhendas Tea Saar.

ELU JA MATKARADU AVASTAMAS
21.-22. oktoobril otsustasid 5.-6. klasside tüdrukud minna kahepäevasele matkale. Esimesel päeval läbiti umbes 20 kilomeetrit, mis kulges mööda kõrvalisi teid ja metsaradu. Tegu oli õppekäiguga, mis oli ehitatud üles õppekavast tulenevatele üldpädevuste arendamisele. Matka käigus said kõik end proovile panna erinevates tegevustes ja läbi selle õpiti uusi oskuseid.
Oluline oli:
* Tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga ja loodusega.
* Teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides.


* Aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel.
* Suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi ning analüüsida oma käitumist erinevates olukordades.
* Käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise.
* Suutlikkus organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas.
* Suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada.
* Suutlikkus ideid luua ja ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades.
Eneseületus, uued oskused, sotsiaalsed suhted ja kogemus on see, mis on neil kõigil saavutatud.
Suured tänud abi eest Kaitseliidu Järva malev ja Türi Spordiklubide Liit.

 

Rahvusvahelise muusikapäeva raames toimusid 2 Eesti Kontserdi koolikontserti „Muusikatund Tanja ja Mihkliga“, kus laval esinesid Tatjana Mihhailova-Saar ja Mihkel Mattisen ning nende musitseerimisest said osa kooli kõik õpilased.
Mõlema kontserdi lõpuks sündis kuulajate ühisloomingu tulemusena laul.
Kontserdi õnnestumist, avara saal ja hea võimendus, toetas Türi Kultuurikeskus.
Rahalise toetuse eest aitäh Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupile.

 

Mitmed õpilased, sealhulgas Maria Palling, Kristiina Theresa Miller, Elise Zinovjev, Iris Maria Kass, Kirke Pindmaa,  Mirjam Hiis, Karola Lee Aasavelt,
võtsid osa Klassikaraadio korraldatud Muusikapäeva viktoriinist 1.oktoobril. Noored muusikahuvilised kuulusid 300 vastaja hulka, kes 10-le küsimusele kõik õiged vastused leidsid. Parimate seast loositi auhindu ja õnn naeratas Kirke Pindmaale.

 

Novembrikuu oli meie koolis ulmekirjanduse kuu.
2. detsembril päädis see ulmekirjanik Heinrich Weinbergi külaskäiguga kooli.
Lõpuüritusel võisteldi ka veebipõhises viktoriinis.
Iris ja Mirjam 7b-st olid võidukad.
Kuu jooksul loeti ulmekirjandust, tehti loovtöid, kunstiring joonistas kosmost ja maagilise novembri tähe all lõimiti ka Eesti enda libahundid ja pisuhännad kirjanduses ja võõrkeeltes kokku. Ühes kohas kirjutati, teises tunnis tõlgiti. Lõiming on tore ja haarav. 

Vihjeks - Weinberg on Järvamaalt pärit kirjanik, kes ta päriselus on? Tema jutud läksid õpilastele korda ja loeng oli väga haaravalt üles ehitatud. Kingiks sai ta kaasa ka õpilaste enda kirjutatud ulmelugusid ja isegi tulnukatele koostatud Maa-sõnastiku.

4. detsembrini on kooli raamatukogus üleval Valdo Preema ulmeraamatute näitus. Tema kogus on neid u 300, kooli tõime ligi 200 sirvimiseks.
Suur aitäh kooli poolt kaasamõtlevale kogukonnale.

23. novembril toimunud 9. a klassi muusikatunni viisid läbi tuntud jazz-pianist Joel Remmel ja näosaatest tuntust kogunud lauljatar Marianne Leibur.

Kontsert algas Marianne Leiburi vanaisa kirjutatud lauluga.
Artistid rääkisid, kuidas nad muusiku elukutseni jõudsid, mis on jazz-muusika eelised, tutvustasid  stiile sving, samba jm.
Vahelduseks kõlasid eesti heliloojate Uno Loobi, Vaiko Epliku laulud. 

Läbiv mõte ja soovitus kuulajatele tulevikus: "Ole normaalne inimene!" - salliv, sõbralik, mõistev, siis õnnestub kõik.
Seda kõike õppida on kõige õigem muusika keeles!

3.a ja 4.c klasside õpilased veetsid väga meeldiva hommikupooliku muinasjutuvestja ja pärimusmuusiku Maili Metsalu muinasjutte ja pillimängu kuulates.
Õpilased kuulasid süvenenult lugusid, said kaasa laulda rahvalaule ja tantsida nende saatel.
Oli üks õdus koosviibimine

9.c klassi tüdrukud Ida Lill Põllu ja Emili Kopolovets korraldasid loovtööna 3.-4. klasside õpilastele Halloweeni teemalise ürituse.
Õpilased tutvusid Halloweeni traditsioonidega ning ajalooga, meisterdasid, osalesid viktoriinis ning lõbusates mängudes.

14. oktoobril käis vaimse tervise kuu raames 9.a kirjandustunnis kirjanik ja filmitegija Imbi Paju,
kes viis läbi luule kirjutamise töötoa ning õpilaste koostöös valmis luuletus "Kuidas hoida teist".