Õppetöö

Tunniplaan


 

TUNDIDE LÜHENDID

ven - vene keel

ingl - inglise keel

sak - saksa keel 

bio - bioloogia

geo - geograafia

füü - füüsika

eesti - eesti keel

kirj - kirjandus

kun - kunst

kee - keemia

inõp - inimeseõpetus

lood - loodusõpetus

muu -muusika

ühõ - ühiskonnaõpetus

kjk - käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus

keh - kehaline kasvatus

inf - informaatika

koo, koor - koorilaul

ajal - ajalugu

rüt -rütmika

ette - ettevõtlikkusõpe

tants - tantsuõpetus

mat, matem, mn - matemaatika

uj - ujumine

spo - sport koolis

käel - käeline tegevus

loo - loovus

klju - väärtuskasvatus

 

TUNDIDE LÜHENDID

ven - vene keel

ingl - inglise keel

sak - saksa keel 

bio - bioloogia

geo - geograafia

füü - füüsika

eesti - eesti keel

kirj - kirjandus

kun - kunst

kee - keemia

inõp - inimeseõpetus

lood - loodusõpetus

muu -muusika

ühõ - ühiskonnaõpetus

kjk - käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus

keh - kehaline kasvatus

inf - informaatika

koo, koor - koorilaul

ajal - ajalugu

rüt -rütmika

ette - ettevõtlikkusõpe

tants - tantsuõpetus

mat, matem, mn - matemaatika

uj - ujumine

spo - sport koolis

käel - käeline tegevus

loo - loovus

klju - väärtuskasvatus