Koolielu

Huviringid


I KOOLIASTE

KERAAMIKA 3. klass
Teisipäeval 6. tund
Juhendaja: Anu Grents
TÜRI NOORTEKESKUSES

Õpime savi käsitlemist, erinevate tehnikate kasutamist, arendame loovust. Valmistame pisifiguure ja tarbeesemeid

ETTEVÕTLIKUD 2.-4. klass
Teisipäeval 5. tund
Juhendaja: Aili Avi
Ringis õpitakse avalikku esinemist, koostöös sündmuste korraldamist, osaletakse kooli üleskutsetes, otsitakse võimalusi teha vabatahtlikku tööd ja külastada põnevaid Türi kohti. Samuti meisterdatakse koolile meeneid, tehakse mänge, õpitakse mänge (nt klassiõhtu korraldamiseks).

SPORDIRING 2.-5. klass
Juhendaja: Merle Vantsi
E 6.-7.tund
T. 6.tund
N. 6.tund
Juhendaja: Liisa Gritšenko

E 6 tund
T 7 tund
K 6.-7. tund
Spordialade õppimine, täiustamine ja võistlusteks harjutamine - teatevõistlused, võrkpall, korvpall, rahvastepall, liikumismängud jne.
Spordiringis me mängime erinevaid liikumis- ja pallimänge, arendame osavust.
Valmistame õpilasi ette esindama kooli erinevatel spordivõistlustel (rahvastepall, ,,Tähelepanu, Start!”, ,,pallilahing”).

LIIKLUSRING 3.-4. klass
Teisipäeval 6. tund
Juhendaja: Lea Jõesaar

Liiklusreeglid, ohutu liiklemine, jalgratta valitsemise oskus, liiklusviisakus kaasliiklejate ja jalakäijate vastu.

KUNSTIRING 1.-9. klass
Esmaspäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Triin Prints

Kunstiringis saad eneses avastada loomingulisust, arendada võimeid ja oskusi, avastada värvi ja vormi ning leiad vaheldust tavapäeva.

MUDILASKOOR 1.-2. klass
Kolmapäeval 5. tund
Juhendaja: Tea Saar

Kooris harjutame koosmusitseerimist, üksteise kuulamist ja meeskonnatööd. Õpime laule, mida saame esitada kooli ja maakonna üritustel. Kooris laulmise eelduseks on soov laulda, vastuvõtukatseid ei ole. 1.-2. klassi koor on ettevalmistus järgmise astme koorile.

MUDILASKOOR 3.-4. klass
Kolmapäeval 6. tund
Juhendaja: Tea Saar

3.-.4.klassi kooris laulmisel  on eelduseks soov laulda ja musikaalsus. Kuna koor laulab 2-häälselt, läbivad lauljad hääleproovi, kus jagatakse häälerühmadesse. Koor õpib ja esitab laule kooli ja maakonna üritustel. Sel õppeaastal on plaanis osaleda ka konkursil.

PILLIMÄNGU ANSAMBEL 1.-4. klass (ukulele, plokkflööt, väikekannel, plaatpillid)
Esmaspäeval 6. tund
Juhendaja: Tea Saar

Pillimänguringis õpime erinevatel pillidel musitseerima, paneme kokku ansambleid ja esineme kooli üritustel. Pillid on koolis olemas.

ANSAMBEL 1.-3. klass
Aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Tea Saar

Ansamblis laulmisel on eelduseks musikaalsus. Õpime laule kooliüritusteks.

SOLISTID 1.-3. klass
Aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Tea Saar

Solistiõppe eelduseks on musikaalsus ja julgus üksi esineda. Harjutame esinemist, julgustame hääle kasutamist, arendame vokaalseid võimeid. Solistil on võimalus osaleda konkursil.

LEGO WEDO 2.0 ROBOOTIKA 2.-3. klass
Kolmapäev ja neljapäev 6. ja 7. tund
Juhendaja: Reine Reiska

Töö toimub Lego WeDo 2.0  komplektiga ja tahvelarvutis oleva äppiga. Iga nädal tegutseme ühe kindla projektiga.
Õpilased oskavad kokku panna robotit, omandavad algteadmised programmeerimisest, oskavad loovalt lahendada probleeme. Oskavad koostada dokumenti tahvelarvutisse (pilt, film ja väike jutuke). Kursus lõpeb „lõputööga”. Õpilane saab tunnistuse kursuse läbimise kohta.

NÄITERING I JA II KOOLIASTME ÕPILASTELE 3.-6. klass
Esmaspäeval 7. tund
Juhendaja: Marju Mei
Esinemisjulguse ja -oskuse arendamine. Hääle ja keha valitsemine, laval liikumine. Näidendi õppimine ja esitamine koolikaaslastele ja konkurssidel.

II JA III KOOLIASTE

NUTILABOR – ROBOOTIKA 4.-9. klass (http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/103960521/Robootika)
Esmaspäeval 7.-8. tund
Juhendajad: Laine Aluoja
ROBOOTIKA 4.-9. klass
Esmaspäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Janek Marrandi

KUNSTIRING 4.-9. klass
Kolmapäeval 6.-8. tund
Juhendaja: Triin Prints

TORE ring 6.-9. klass
Kolmapäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Aili Avi
Tugiõpilasmetoodika on mänguline õpe, kus õpitakse grupisuhtlust koos mängude ja aruteludega. Sinust saab julgem suhtleja, parem sõber ja ettevõtlikum inimene. 1-2 aastaga läbitakse ringis ka suhtluskoolituse 40 tundi, mille kohta väljastab TORE ühing ka koolitustõendi. Vt lisa: www.tore.ee või FB TORE tegevus

ETTEVÕTLIKUD 4.-7. klass
Teisipäeval 6.-7. tund
Juhendaja: Aili Avi
Ringis õpitakse avalikku esinemist, koostöös sündmuste korraldamist, osaletakse kooli üleskutsetes, otsitakse võimalusi teha vabatahtlikku tööd ja külastada põnevaid Türi kohti. Samuti meisterdatakse koolile meeneid, tehakse mänge, õpitakse mänge (nt klassiõhtu korraldamiseks).

KERAAMIKA 4. klass
Teisipäeval 6.-7. tund
Juhendaja: Ehte Kurrikoff
TÜRI NOORTEKESKUSES
Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Erinevaid tehnikaid kasutades valmistame isikupäraseid savist tarbeesemed ja pisiplastikat.

RAAMATUKLUBI 4.-9. klass
Kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Liivi Pajur
Lugemishuvilised kohtuvad kord nädalas kooli raamatukogus. Valitakse kuu autor ja loetakse tema raamatuid. Koos pannakse üles autori teemanäitus. Kord kuus on kirjaniku seminar, kus koos räägitakse loetud raamatutest ja/või tehakse koos midagi vahvat (mängud, esitlused, draamaülesanded, pannkoogiõhtu koolis, filmiõhtu).

LASTEKOOR 5.-7. klass
Kolmapäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Tiiu Schüts

NEIDUDEKOOR 8.-9. klass
Neljapäeval 8.-9. tund
Juhendaja: Tiiu Schüts

ANSAMBLID 4.-9. klass
Esmaspäeval 16.00-18.00
Juhendaja: Tiiu Schüts

SOLISTID 4.-9. klass
Teisipäeval ja neljapäeval kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Tiiu Schüts

ERASMUS + projektid 6.-9. klass
Teisipäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Evely Siimsoo
Erasmus + projektide tegevused.

 

 

 

I KOOLIASTE

KERAAMIKA 3. klass
Teisipäeval 6. tund
Juhendaja: Anu Grents
TÜRI NOORTEKESKUSES

Õpime savi käsitlemist, erinevate tehnikate kasutamist, arendame loovust. Valmistame pisifiguure ja tarbeesemeid

ETTEVÕTLIKUD 2.-4. klass
Teisipäeval 5. tund
Juhendaja: Aili Avi
Ringis õpitakse avalikku esinemist, koostöös sündmuste korraldamist, osaletakse kooli üleskutsetes, otsitakse võimalusi teha vabatahtlikku tööd ja külastada põnevaid Türi kohti. Samuti meisterdatakse koolile meeneid, tehakse mänge, õpitakse mänge (nt klassiõhtu korraldamiseks).

SPORDIRING 2.-5. klass
Juhendaja: Merle Vantsi
E 6.-7.tund
T. 6.tund
N. 6.tund
Juhendaja: Liisa Gritšenko

E 6 tund
T 7 tund
K 6.-7. tund
Spordialade õppimine, täiustamine ja võistlusteks harjutamine - teatevõistlused, võrkpall, korvpall, rahvastepall, liikumismängud jne.
Spordiringis me mängime erinevaid liikumis- ja pallimänge, arendame osavust.
Valmistame õpilasi ette esindama kooli erinevatel spordivõistlustel (rahvastepall, ,,Tähelepanu, Start!”, ,,pallilahing”).

LIIKLUSRING 3.-4. klass
Teisipäeval 6. tund
Juhendaja: Lea Jõesaar

Liiklusreeglid, ohutu liiklemine, jalgratta valitsemise oskus, liiklusviisakus kaasliiklejate ja jalakäijate vastu.

KUNSTIRING 1.-9. klass
Esmaspäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Triin Prints

Kunstiringis saad eneses avastada loomingulisust, arendada võimeid ja oskusi, avastada värvi ja vormi ning leiad vaheldust tavapäeva.

MUDILASKOOR 1.-2. klass
Kolmapäeval 5. tund
Juhendaja: Tea Saar

Kooris harjutame koosmusitseerimist, üksteise kuulamist ja meeskonnatööd. Õpime laule, mida saame esitada kooli ja maakonna üritustel. Kooris laulmise eelduseks on soov laulda, vastuvõtukatseid ei ole. 1.-2. klassi koor on ettevalmistus järgmise astme koorile.

MUDILASKOOR 3.-4. klass
Kolmapäeval 6. tund
Juhendaja: Tea Saar

3.-.4.klassi kooris laulmisel  on eelduseks soov laulda ja musikaalsus. Kuna koor laulab 2-häälselt, läbivad lauljad hääleproovi, kus jagatakse häälerühmadesse. Koor õpib ja esitab laule kooli ja maakonna üritustel. Sel õppeaastal on plaanis osaleda ka konkursil.

PILLIMÄNGU ANSAMBEL 1.-4. klass (ukulele, plokkflööt, väikekannel, plaatpillid)
Esmaspäeval 6. tund
Juhendaja: Tea Saar

Pillimänguringis õpime erinevatel pillidel musitseerima, paneme kokku ansambleid ja esineme kooli üritustel. Pillid on koolis olemas.

ANSAMBEL 1.-3. klass
Aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Tea Saar

Ansamblis laulmisel on eelduseks musikaalsus. Õpime laule kooliüritusteks.

SOLISTID 1.-3. klass
Aeg kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Tea Saar

Solistiõppe eelduseks on musikaalsus ja julgus üksi esineda. Harjutame esinemist, julgustame hääle kasutamist, arendame vokaalseid võimeid. Solistil on võimalus osaleda konkursil.

LEGO WEDO 2.0 ROBOOTIKA 2.-3. klass
Kolmapäev ja neljapäev 6. ja 7. tund
Juhendaja: Reine Reiska

Töö toimub Lego WeDo 2.0  komplektiga ja tahvelarvutis oleva äppiga. Iga nädal tegutseme ühe kindla projektiga.
Õpilased oskavad kokku panna robotit, omandavad algteadmised programmeerimisest, oskavad loovalt lahendada probleeme. Oskavad koostada dokumenti tahvelarvutisse (pilt, film ja väike jutuke). Kursus lõpeb „lõputööga”. Õpilane saab tunnistuse kursuse läbimise kohta.

NÄITERING I JA II KOOLIASTME ÕPILASTELE 3.-6. klass
Esmaspäeval 7. tund
Juhendaja: Marju Mei
Esinemisjulguse ja -oskuse arendamine. Hääle ja keha valitsemine, laval liikumine. Näidendi õppimine ja esitamine koolikaaslastele ja konkurssidel.

II JA III KOOLIASTE

NUTILABOR – ROBOOTIKA 4.-9. klass (http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/103960521/Robootika)
Esmaspäeval 7.-8. tund
Juhendajad: Laine Aluoja
ROBOOTIKA 4.-9. klass
Esmaspäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Janek Marrandi

KUNSTIRING 4.-9. klass
Kolmapäeval 6.-8. tund
Juhendaja: Triin Prints

TORE ring 6.-9. klass
Kolmapäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Aili Avi
Tugiõpilasmetoodika on mänguline õpe, kus õpitakse grupisuhtlust koos mängude ja aruteludega. Sinust saab julgem suhtleja, parem sõber ja ettevõtlikum inimene. 1-2 aastaga läbitakse ringis ka suhtluskoolituse 40 tundi, mille kohta väljastab TORE ühing ka koolitustõendi. Vt lisa: www.tore.ee või FB TORE tegevus

ETTEVÕTLIKUD 4.-7. klass
Teisipäeval 6.-7. tund
Juhendaja: Aili Avi
Ringis õpitakse avalikku esinemist, koostöös sündmuste korraldamist, osaletakse kooli üleskutsetes, otsitakse võimalusi teha vabatahtlikku tööd ja külastada põnevaid Türi kohti. Samuti meisterdatakse koolile meeneid, tehakse mänge, õpitakse mänge (nt klassiõhtu korraldamiseks).

KERAAMIKA 4. klass
Teisipäeval 6.-7. tund
Juhendaja: Ehte Kurrikoff
TÜRI NOORTEKESKUSES
Keraamikaga tegelemine on tore ja arendav loominguline elamus. Erinevaid tehnikaid kasutades valmistame isikupäraseid savist tarbeesemed ja pisiplastikat.

RAAMATUKLUBI 4.-9. klass
Kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Liivi Pajur
Lugemishuvilised kohtuvad kord nädalas kooli raamatukogus. Valitakse kuu autor ja loetakse tema raamatuid. Koos pannakse üles autori teemanäitus. Kord kuus on kirjaniku seminar, kus koos räägitakse loetud raamatutest ja/või tehakse koos midagi vahvat (mängud, esitlused, draamaülesanded, pannkoogiõhtu koolis, filmiõhtu).

LASTEKOOR 5.-7. klass
Kolmapäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Tiiu Schüts

NEIDUDEKOOR 8.-9. klass
Neljapäeval 8.-9. tund
Juhendaja: Tiiu Schüts

ANSAMBLID 4.-9. klass
Esmaspäeval 16.00-18.00
Juhendaja: Tiiu Schüts

SOLISTID 4.-9. klass
Teisipäeval ja neljapäeval kokkuleppel juhendajaga.
Juhendaja: Tiiu Schüts

ERASMUS + projektid 6.-9. klass
Teisipäeval 7.-8. tund
Juhendaja: Evely Siimsoo
Erasmus + projektide tegevused.