Koolielu

Toitlustamine


Lp. lapsevanem
Pikapäevarühma toitlustamisel päeva maksumus 0.70 eurot
Kui olete lapse pikapäevarühma nimekirja pannud ja soovinud toitlustamist, siis tuleb maksta kõikide päevade eest või vastavalt avalduses märgitud graafikule.
Maha arvestatakse ainult söökla juhatajale etteteatatud puudumiste päevad. Teatada võib tel. 3838266, tyri.pohikool@jarvaty.ee või kooli mobiilile 53038519
Järva Tarbijate Ühistu a/a: SEB EE241010702000449001 või SWED EE212200001120114008. 
Selgitusse panna lapse nimi, kool, millise kuu eest tasutakse.
 
Toitlustamine algklasside majas
kell 9.45 - 1a, 1b, 1c, 2a, 3b
kell 10.40 - 2b, 2c, 3a, 3c, 1:1
kell 11.40 - 4a, 4b, 4c
 
Pikkpäevarühma õpilased kell 13.15 - 13.45

Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem 
sööklat tel. 38 38 266 kell 8.00 -10.00.
 
Kolledžis
kell 10.40 5a, 5b, 5c, LÕK- 2, VK-1, 1:1
 
Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem 
sööklat tel. 38 38 266 kell 8.00 -10.00.
 
Türi Ühisgümnaasiumis
Hommikupuder soovijatele alates kell 7.30 ja 8.45
kell 10.40 - 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c , VK II,
kell 12.40 - 8a, 8b, 8c 9a, 9b, 9c
 
Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem
sööklat tel. 38 48 575 kell 6.00 -15.00.
Lp. lapsevanem
Pikapäevarühma toitlustamisel päeva maksumus 0.70 eurot
Kui olete lapse pikapäevarühma nimekirja pannud ja soovinud toitlustamist, siis tuleb maksta kõikide päevade eest või vastavalt avalduses märgitud graafikule.
Maha arvestatakse ainult söökla juhatajale etteteatatud puudumiste päevad. Teatada võib tel.
3838266, tyri.pohikool@jarvaty.ee või kooli mobiilile 53038519
Järva Tarbijate Ühistu a/a: SEB EE241010702000449001 või SWED EE212200001120114008. 
Selgitusse panna lapse nimi, kool, millise kuu eest tasutakse.
 
Toitlustamine algklasside majas
kell 9.45 - 1a, 1b, 1c, 2a, 3b
kell 10.40 - 2b, 2c, 3a, 3c, 1:1
kell 11.40 - 4a, 4b, 4c
 
Pikkpäevarühma õpilased kell 13.15 - 13.45

Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem 
sööklat tel. 38 38 266 kell 8.00 -10.00.
 
Kolledžis
kell 10.40 5a, 5b, 5c, LÕK- 2, VK-1, 1:1
 
Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem 
sööklat tel. 38 38 266 kell 8.00 -10.00.
 
Türi Ühisgümnaasiumis
Hommikupuder soovijatele alates kell 7.30 ja 8.45
kell 10.40 - 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c , VK II,
kell 12.40 - 8a, 8b, 8c 9a, 9b, 9c
 
Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem
sööklat tel. 38 48 575 kell 6.00 -15.00.