Koolielu

Toitlustamine


Lp. lapsevanem

Hommikupuder kell 7.30 – 8.55 – koolipäevadel tasuta.

Koolilõuna on kõigile Türi Põhikooli õpilastele tasuta.

Pikapäevatoit kell 13.15 – 14.00.
Toidupäeva maksumus on 0,90 eurot. (Türi Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldus nr 25) Tasumine vastavalt Türi Vallavalitsuse poolt esitatud arvetele.
Türi vallavalitsus a/a: EE731010702003740008
Selgitusse panna lapse nimi, kool, millise kuu eest tasutakse.

Lp lapsevanem, kui olete lapse pikapäevarühma nimekirja pannud ja/ või soovinud toitlustamist, siis tuleb maksta kõikide päevade eest või vastavalt avalduses märgitud graafikule.
Maha arvatakse ainult etteteatatud puudumiste päevad
Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem söökla juhatajat tel. 3838266, ullemarksoo@tyripk.ee esimesel võimalusel.

Õpilase pikapäeva lõunast loobumisest teavitab lapsevanem söökla juhatajat ullemarksoo@tyripk.ee kirjalikult vähemalt kolm päeva ette. 

Õpilane, kes ei osale pikapäevarühma, töös kuid soovib toitlustust, siis lapsevanem esitab taotluse klassijuhatajale või kooli sekretärile. Taotlus on leitav aadressilt https://www.tyripk.ee/sites/tyripk.ee/files/pikapaevaruhma_toit_0.docx

Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat Stuudiumi vahendusel.

 

 

Lp. lapsevanem

Hommikupuder kell 7.30 – 8.55 – koolipäevadel tasuta.

Koolilõuna on kõigile Türi Põhikooli õpilastele tasuta.

Pikapäevatoit kell 13.15 – 14.00.
Toidupäeva maksumus on 0,90 eurot. (Türi Vallavalitsuse 25.01.2023 korraldus nr 25) Tasumine vastavalt Türi Vallavalitsuse poolt esitatud arvetele.
Türi vallavalitsus a/a: EE731010702003740008
Selgitusse panna lapse nimi, kool, millise kuu eest tasutakse.

Lp lapsevanem, kui olete lapse pikapäevarühma nimekirja pannud ja/ või soovinud toitlustamist, siis tuleb maksta kõikide päevade eest või vastavalt avalduses märgitud graafikule.
Maha arvatakse ainult etteteatatud puudumiste päevad
Õpilase puudumisest teavitab lapsevanem söökla juhatajat tel. 3838266, ullemarksoo@tyripk.ee esimesel võimalusel.

Õpilase pikapäeva lõunast loobumisest teavitab lapsevanem söökla juhatajat ullemarksoo@tyripk.ee kirjalikult vähemalt kolm päeva ette. 

Õpilane, kes ei osale pikapäevarühma, töös kuid soovib toitlustust, siis lapsevanem esitab taotluse klassijuhatajale või kooli sekretärile. Taotlus on leitav aadressilt https://www.tyripk.ee/sites/tyripk.ee/files/pikapaevaruhma_toit_0.docx

Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat Stuudiumi vahendusel.