Dokumendid

Alusdokumendid


Meie kooli põhiväärtused

Õpilaste hindamiskord Türi Põhikoolis

Loovtöö koostamise juhend ja kaitsmise kord

Õppekava

Üldtööplaan

Kodukord

Päevakava

Türi Põhikooli töökorralduse reeglid

Türi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Digivahendi kasutamise kord

Töötasustamise põhimõtted

Sisehindamise kord

Tugisüsteemid

Arenguvestluse kord

Õpetajate tunnustamise kord

Pikapäevarühma töökorraldus

Töötervishoid

Õpetajate tööalase täienduskoolituse põhimõtted ja kord

Dokumendiregister

Isikuandmete ja teave töötlemine

Türi Põhikooli tulekahju korral tegutsemise plaan

Avaliku konkursi kord  

Õpilasesinduse põhimäärus

Türi Põhikooli töökorralduse reeglid

Türi Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Digivahendi kasutamise kord

Töötasustamise põhimõtted

Sisehindamise kord

Tugisüsteemid

Arenguvestluse kord

Õpetajate tunnustamise kord

Pikapäevarühma töökorraldus

Töötervishoid

Õpetajate tööalase täienduskoolituse põhimõtted ja kord

Dokumendiregister

Isikuandmete ja teave töötlemine

Türi Põhikooli tulekahju korral tegutsemise plaan

Avaliku konkursi kord  

Õpilasesinduse põhimäärus