Meie koolist

Traditsioonid


Kooli laul sõnad ja noot  "Olen teel"

Kooli laulu esitab ansambel "Kultra"

ÜKS KOOL SAAB OLLA TUGEV VAID SIIS,
KUI TAL ON VÄLJA KUJUNENUD OMA KINDLAD TRADITSIOONID NING
KLASSIVÄLINE ELU TOETAB ÕPPETÖÖS JA KASVATUSES SEATUD EESMÄRKE.

MEIE MÄRKSÕNAD ON:

•    TEOTAHTELISUS;
•    MOTIVEERITUS;
•    MÕTLEMISVÕIME;
•    AKTIIVSUS;
•    ALGATUSVÕIME.


TRADITSIOON
 -  mis on aastatega välja kujunenud ja püsima jäänud

1. september  –  õppeaasta avaaktus

Aktus toimub Türi lauluväljakul, kus 1. klasside õpilastele antakse kätte aabits. Sündmus algab rongkäiguga kooli juurest laululavale. Osalevad kõik õpilased ja õpetajad. Laval on ka muusikalised etteasted, peetakse kõnesid, õnnitletakse 1. klassi lapsi ja klassijuhatajaid. Pärast toimub ka 1. ja 9. klasside ühine pildistamine.

Vaata pilte GALERIIST

Spordipäevad (sügisel, kevadel)

Spordipäevad toimuvad kuni kaks korda aastas. Õpilased võistlevad neljal erineval alal (400 m jooks, 60 m jooks, pallivise, kaugushüpe). Õpilasi tunnustatakse pärast diplomitega õpilaste kogunemistel.

Vaata pilte GALERIIST

Madisepäevajooks – klassidevaheline teatejooks

Teatejooks toimub õhtusel ajal ümber Türi tehisjärve. Osalevad 8-liikmelised võistkonnad (5 tüdrukut ja 3 poissi) 4.-9. klassist. Osalejatel on teatepulgaks taskulamp. Meeleolukaks teeb jooksu õhtuhämarus ja see, et joostakse iga ilmaga. Osaleb ka õpetajate  meeskond. Türi Põhikool on tervist edendav kool.

Sügiseit - sügise alguse tähistamiseks

Sügise alguse puhul tuleb algklasside õpilastele külla Sügiseit, kes räägib neile muutustest looduses, mida toob kaasa saabuv sügis. Mängitakse ka mänge.

Helkurikontroll (mitu korda aastas)

Hommikul kontrollib õpilasesindus helkuri olemasolu nii õpetajatel kui õpilastel. Märgitakse üles, kellel helkur puudub ning jagatakse helkureid.

Õpetajate päev – võim on üleantud  9ndike “direktsioonile”

9. klasside õpilased annavad terve päeva jooksul kõikides klassides 4 ainetundi ning valmistavad õpetajatele ette aktuse. Koolis on sel päeval ametis ka uus direktor, huvijuht ja õppealajuhataja. Õpetajatele tehakse ka õpilaste poolt tunde.

Vaata pilte GALERIIST

Mälumängude sari

1. - 9. klasside õpilased osalevad kord kuus mälumängus. Võistkonda kuulub 4 liiget (liikmeid võib vahetada) ning kaasa tuleb võtta nutivahend.

TASKA - taaskasutusnädal (aeg pole määratletud)

TASKA nädalal on igal klassil ülesanne etteantud materjalidest meisterdada midagi uut. Toimuvad meisterdamise töötoad, näitused, moesõu taaskasutusmaterjalidest. Kaasatud on kogu kool. TASKA on aastal 2016. saanud ka vabariikliku kõrge tunnustuse Keskkonnakäpp 2016.


Perepäev – ühised spordivõistlused, viktoriinid peredele

Enamasti toimub  isadepäeval novembris.
Vanemad ja õpilased peavad perepäeval lahendama erinevaid ülesandeid, mis on seotud nii liikumise, osavuse kui teadmistega. Eelneb ka kooli kontsert. Oodatud on nii isad, emad kui vanavanemad.

Loovtööde konverents

9. klasside õpilased tutvustavad 8. klasside õpilastele tehtud loovtöid.

Jõulunädal – advendihommikud, jõululaat, jõulupeod, jõulukontsert kirikus

Jõululaat

Kõigil õpilastel on võimalik müüa enda poolt valmistatud kaupa. Laat toetab kooli ettevõtlikkuse suuna tegevust. Müüa võib omavalmistatud kooke, käsitööd, kaarte või teha ka nt õnneloosi, heategevust. Õpilasesindus teeb oma tegevuse toetamiseks ka oma kohviku, müüakse ka selleks ajaks valminud koolilehte (ilmub kaks korda aastas). TORE ring pakub jõululaadal alati ka ühe tasuta töötoa.

Vaata pilte GALERIIST

Kirikukontsert

Türi kirikus toimub enne jõule Türi Põhikooli kirikukontsert, kus esinevad meie kooli laululapsed ja pillimängijad, ka õpetajate koor. Kontsert on tasuta ja oodatud on kõik. Kontsert on Türi koolide pikaajaline traditsioon ja toob kiriku alati rahvast täis.

Jõulupeod

Kogu kooliperele toimuvad jõulupeod, kust ei puudu ka jõuluvana. Lauldakse ka ühiselt jõululaule. Eelnevad ka advendihommikud saalis ja klassides.

Aabitsapidu

Kui 1. klasside õpilastel saab aabits läbi, toimub neile selle puhul pidu, mille viivad läbi 9. klasside õpilased.

Liikumispidu

Kõik klassid mõtlevad välja tantsukava ning ühiselt toimub suur pidu Türi Kultuurikeskuses, kus tulevad ettekandmisele kavad. Kavad peavad olema omaloomingulised. Vahel on aasta teema ka ette antud (nt 2018 - eestikeelsed laulud, 2019 - filmimuusika).

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus/kontsert

Koolis toimub pidulik aktus. Külla tuleb muusikaliste etteastetega Türi muusikakool, peetakse kõnesid.

Oma kooli nädal

Oma kooli nädalaga tähistatakse ka sõbranädalat ning nädala märksõnaks on: “See on meie kool ja ainult meie ise saame seda toredamaks ja sõbralikumaks muuta”. Toimuvad klassidevahelised ühistegevused ( nt "Kes aias” tants), stiilipäevad, avatud on sõbrapostkastid ja erinevad töötoad. Igal aastal on oma kooli nädal veidi omamoodi. Korraldab õpilasesindus ja TORE ring.

Lugemisöö

8. klasside õpilased korraldavad loovtöö raames lugemisöö, kus jäädakse ööseks koolimajja ja tehakse hilisõhtul lugemistubasid ja arutletakse loetu üle. Põnevust pakub just öine viibimine koolimajas.


Kooli lauluvõistlus

Kooli lauluvõistlus on eelvooruks Türi valla lauluvõistlusele ning sealt edasi Järvamaa lauluvõistlusele. Osaleda saavad kõik soovijad. Algklasside seas toimub veel eraldi eelvoor, kuna seal on soovijaid väga palju. Jagatakse tiitleid: ööbik, lõoke jt.

Kevadkontsert

Türi kultuurikeskuses toimub Türi põhikooli kevadkontsert, kus esinevad nii lauljad, etlejad, tantsijad, näitering jne. Oodatud on kõik lapsevanemad ja vanavanemad. Üritus on suunatud kogukonnale.

 Õiesadu - galaõhtu

Tunnustatakse suure õie ja väikese õiega kooli parimaid sportlasi, õppureid, lauljaid, näitlejaid, käsitöö tegijaid, sõnakunstnikke, kunstnikke.

Ainenädalad

Erinevaid aineid tutvustavad üritused.

Viimane koolikell ehk tutipidu

9. klasside õpilaste viimane päev koolis, mil saab end jälle 1. klassi õpilasena tunda. Esimeses tunnis minnakse külla oma esimeste klasside klassijuhatajatele. Siis toimuvad 9. klasside valikul lemmiktunnid ja pärast on õpetajatele ja 9ndikele 8. klasside poolt korraldatud aktus. 8. klass peab kõnet ja soovib edu eksamitel.

Õppealajuhataja ja direktori vastuvõtt

Kooli tunnustusüritus, kuhu on kutsutud õpilased, kellel on tunnistusel kõik viied, ja nende vanemad. Kõik õpilased saavad kooli meene, toimub kontsert.

Aktused

Iga trimestri lõpus toimuvad aktused, kus tuuakse välja õppeedukus klasside kaupa, tunnustatakse parimaid-tublimaid. Tutvustatakse vahepeal toimunud tegevusi (õpilasprojektid jms).

Lõpuaktus

9. klasside lõpuaktus toimub Türi Kultuurikeskuses. Laval on kõik lõpuklassid, peetakse kõnesid ja antakse kätte lõputunnistused. 8. klass võtab üle kooli lipu valve. Türi Rotary klubi annab üle tublimatele preemiad, kõne peab ka vallavanem, lastevanemate esindaja ja kooli lõpetajate poolt ka õpilane.

Vaata pilte GALERIIST

Kogunemised (igakuised)

Kogunemistel tunnustatakse õpilasi kuu jooksul toimunud erinevate saavutuste eest (nt olümpiaadid, spordivõistlused jne.).


Projektipäev

See on õpilaste korraldatud koolipäev, kus õpilasesindus on leidnud huvitavaid külalisi või viivad ÕE liikmed ise läbi töötubasid. Õpetajad on sel päeval gruppidega kaasas kui abilised. Õpilasesindus korraldab samal perioodil ka I kooliastmele ise põnevaid töötubasid, et saada kogemust juhtidena.

Vaata pilte GALERIIST

Õiepäev

Kooli sümboolikale pühendatud vaba ja loominguline õppepäev, kus kogu kool jaotatakse lillenimelistesse gruppidesse, toimuvad erinevad töötoad, esinevad külalised, lauldakse ühiselt kooli laulu “Olen teel” ja õues tehakse kogu kooliperest õiekujuline ühispilt. Esimene õiepäev toimus 2018. aasta kevadel.

Ferdinand

Traditsioon on saanud alguse juba 2008. aastal Türi Gümnaasiumi ajast. Klassidele antakse nn aasta teema ja klass teeb omaloomingulise filmikese antud teemal. Filmikonkursi eesmärk on anda klassidele võimalus ühistegevuseks, mis toob filmi näol kaasa ka ajaloolise jäädvustuse kooliajast. Koolis toimub ka ühisvaatamine. Antakse välja publiku lemmiku preemia, tuuakse esile parimad näitleja- ja operaatori vms tööd. Traditsiooni algataja oli Aili Avi ja TORE ring. Filmikonkurss sai nime kooli tänavalt (Ferdinand Johann Wiedemann). Konkurss ei toimu igal aastal.

 

 

 

 

Kooli laul sõnad ja noot  "Olen teel"

Kooli laulu esitab ansambel "Kultra"

ÜKS KOOL SAAB OLLA TUGEV VAID SIIS,
KUI TAL ON VÄLJA KUJUNENUD OMA KINDLAD TRADITSIOONID NING
KLASSIVÄLINE ELU TOETAB ÕPPETÖÖS JA KASVATUSES SEATUD EESMÄRKE.

MEIE MÄRKSÕNAD ON:

•    TEOTAHTELISUS;
•    MOTIVEERITUS;
•    MÕTLEMISVÕIME;
•    AKTIIVSUS;
•    ALGATUSVÕIME.


TRADITSIOON
 -  mis on aastatega välja kujunenud ja püsima jäänud

1. september  –  õppeaasta avaaktus

Aktus toimub Türi lauluväljakul, kus 1. klasside õpilastele antakse kätte aabits. Sündmus algab rongkäiguga kooli juurest laululavale. Osalevad kõik õpilased ja õpetajad. Laval on ka muusikalised etteasted, peetakse kõnesid, õnnitletakse 1. klassi lapsi ja klassijuhatajaid. Pärast toimub ka 1. ja 9. klasside ühine pildistamine.

Vaata pilte GALERIIST

Spordipäevad (sügisel, kevadel)

Spordipäevad toimuvad kuni kaks korda aastas. Õpilased võistlevad neljal erineval alal (400 m jooks, 60 m jooks, pallivise, kaugushüpe). Õpilasi tunnustatakse pärast diplomitega õpilaste kogunemistel.

Vaata pilte GALERIIST

Madisepäevajooks – klassidevaheline teatejooks

Teatejooks toimub õhtusel ajal ümber Türi tehisjärve. Osalevad 8-liikmelised võistkonnad (5 tüdrukut ja 3 poissi) 4.-9. klassist. Osalejatel on teatepulgaks taskulamp. Meeleolukaks teeb jooksu õhtuhämarus ja see, et joostakse iga ilmaga. Osaleb ka õpetajate  meeskond. Türi Põhikool on tervist edendav kool.

Sügiseit - sügise alguse tähistamiseks

Sügise alguse puhul tuleb algklasside õpilastele külla Sügiseit, kes räägib neile muutustest looduses, mida toob kaasa saabuv sügis. Mängitakse ka mänge.

Helkurikontroll (mitu korda aastas)

Hommikul kontrollib õpilasesindus helkuri olemasolu nii õpetajatel kui õpilastel. Märgitakse üles, kellel helkur puudub ning jagatakse helkureid.

Õpetajate päev – võim on üleantud  9ndike “direktsioonile”

9. klasside õpilased annavad terve päeva jooksul kõikides klassides 4 ainetundi ning valmistavad õpetajatele ette aktuse. Koolis on sel päeval ametis ka uus direktor, huvijuht ja õppealajuhataja. Õpetajatele tehakse ka õpilaste poolt tunde.

Vaata pilte GALERIIST

Mälumängude sari

1. - 9. klasside õpilased osalevad kord kuus mälumängus. Võistkonda kuulub 4 liiget (liikmeid võib vahetada) ning kaasa tuleb võtta nutivahend.

TASKA - taaskasutusnädal (aeg pole määratletud)

TASKA nädalal on igal klassil ülesanne etteantud materjalidest meisterdada midagi uut. Toimuvad meisterdamise töötoad, näitused, moesõu taaskasutusmaterjalidest. Kaasatud on kogu kool. TASKA on aastal 2016. saanud ka vabariikliku kõrge tunnustuse Keskkonnakäpp 2016.


Perepäev – ühised spordivõistlused, viktoriinid peredele

Enamasti toimub  isadepäeval novembris.
Vanemad ja õpilased peavad perepäeval lahendama erinevaid ülesandeid, mis on seotud nii liikumise, osavuse kui teadmistega. Eelneb ka kooli kontsert. Oodatud on nii isad, emad kui vanavanemad.

Loovtööde konverents

9. klasside õpilased tutvustavad 8. klasside õpilastele tehtud loovtöid.

Jõulunädal – advendihommikud, jõululaat, jõulupeod, jõulukontsert kirikus

Jõululaat

Kõigil õpilastel on võimalik müüa enda poolt valmistatud kaupa. Laat toetab kooli ettevõtlikkuse suuna tegevust. Müüa võib omavalmistatud kooke, käsitööd, kaarte või teha ka nt õnneloosi, heategevust. Õpilasesindus teeb oma tegevuse toetamiseks ka oma kohviku, müüakse ka selleks ajaks valminud koolilehte (ilmub kaks korda aastas). TORE ring pakub jõululaadal alati ka ühe tasuta töötoa.

Vaata pilte GALERIIST

Kirikukontsert

Türi kirikus toimub enne jõule Türi Põhikooli kirikukontsert, kus esinevad meie kooli laululapsed ja pillimängijad, ka õpetajate koor. Kontsert on tasuta ja oodatud on kõik. Kontsert on Türi koolide pikaajaline traditsioon ja toob kiriku alati rahvast täis.

Jõulupeod

Kogu kooliperele toimuvad jõulupeod, kust ei puudu ka jõuluvana. Lauldakse ka ühiselt jõululaule. Eelnevad ka advendihommikud saalis ja klassides.

Aabitsapidu

Kui 1. klasside õpilastel saab aabits läbi, toimub neile selle puhul pidu, mille viivad läbi 9. klasside õpilased.

Liikumispidu

Kõik klassid mõtlevad välja tantsukava ning ühiselt toimub suur pidu Türi Kultuurikeskuses, kus tulevad ettekandmisele kavad. Kavad peavad olema omaloomingulised. Vahel on aasta teema ka ette antud (nt 2018 - eestikeelsed laulud, 2019 - filmimuusika).

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus/kontsert

Koolis toimub pidulik aktus. Külla tuleb muusikaliste etteastetega Türi muusikakool, peetakse kõnesid.

Oma kooli nädal

Oma kooli nädalaga tähistatakse ka sõbranädalat ning nädala märksõnaks on: “See on meie kool ja ainult meie ise saame seda toredamaks ja sõbralikumaks muuta”. Toimuvad klassidevahelised ühistegevused ( nt "Kes aias” tants), stiilipäevad, avatud on sõbrapostkastid ja erinevad töötoad. Igal aastal on oma kooli nädal veidi omamoodi. Korraldab õpilasesindus ja TORE ring.

Lugemisöö

8. klasside õpilased korraldavad loovtöö raames lugemisöö, kus jäädakse ööseks koolimajja ja tehakse hilisõhtul lugemistubasid ja arutletakse loetu üle. Põnevust pakub just öine viibimine koolimajas.


Kooli lauluvõistlus

Kooli lauluvõistlus on eelvooruks Türi valla lauluvõistlusele ning sealt edasi Järvamaa lauluvõistlusele. Osaleda saavad kõik soovijad. Algklasside seas toimub veel eraldi eelvoor, kuna seal on soovijaid väga palju. Jagatakse tiitleid: ööbik, lõoke jt.

Kevadkontsert

Türi kultuurikeskuses toimub Türi põhikooli kevadkontsert, kus esinevad nii lauljad, etlejad, tantsijad, näitering jne. Oodatud on kõik lapsevanemad ja vanavanemad. Üritus on suunatud kogukonnale.

 Õiesadu - galaõhtu

Tunnustatakse suure õie ja väikese õiega kooli parimaid sportlasi, õppureid, lauljaid, näitlejaid, käsitöö tegijaid, sõnakunstnikke, kunstnikke.

Ainenädalad

Erinevaid aineid tutvustavad üritused.

Viimane koolikell ehk tutipidu

9. klasside õpilaste viimane päev koolis, mil saab end jälle 1. klassi õpilasena tunda. Esimeses tunnis minnakse külla oma esimeste klasside klassijuhatajatele. Siis toimuvad 9. klasside valikul lemmiktunnid ja pärast on õpetajatele ja 9ndikele 8. klasside poolt korraldatud aktus. 8. klass peab kõnet ja soovib edu eksamitel.

Õppealajuhataja ja direktori vastuvõtt

Kooli tunnustusüritus, kuhu on kutsutud õpilased, kellel on tunnistusel kõik viied, ja nende vanemad. Kõik õpilased saavad kooli meene, toimub kontsert.

Aktused

Iga trimestri lõpus toimuvad aktused, kus tuuakse välja õppeedukus klasside kaupa, tunnustatakse parimaid-tublimaid. Tutvustatakse vahepeal toimunud tegevusi (õpilasprojektid jms).

Lõpuaktus

9. klasside lõpuaktus toimub Türi Kultuurikeskuses. Laval on kõik lõpuklassid, peetakse kõnesid ja antakse kätte lõputunnistused. 8. klass võtab üle kooli lipu valve. Türi Rotary klubi annab üle tublimatele preemiad, kõne peab ka vallavanem, lastevanemate esindaja ja kooli lõpetajate poolt ka õpilane.

Vaata pilte GALERIIST

Kogunemised (igakuised)

Kogunemistel tunnustatakse õpilasi kuu jooksul toimunud erinevate saavutuste eest (nt olümpiaadid, spordivõistlused jne.).


Projektipäev

See on õpilaste korraldatud koolipäev, kus õpilasesindus on leidnud huvitavaid külalisi või viivad ÕE liikmed ise läbi töötubasid. Õpetajad on sel päeval gruppidega kaasas kui abilised. Õpilasesindus korraldab samal perioodil ka I kooliastmele ise põnevaid töötubasid, et saada kogemust juhtidena.

Vaata pilte GALERIIST

Õiepäev

Kooli sümboolikale pühendatud vaba ja loominguline õppepäev, kus kogu kool jaotatakse lillenimelistesse gruppidesse, toimuvad erinevad töötoad, esinevad külalised, lauldakse ühiselt kooli laulu “Olen teel” ja õues tehakse kogu kooliperest õiekujuline ühispilt. Esimene õiepäev toimus 2018. aasta kevadel.

Ferdinand

Traditsioon on saanud alguse juba 2008. aastal Türi Gümnaasiumi ajast. Klassidele antakse nn aasta teema ja klass teeb omaloomingulise filmikese antud teemal. Filmikonkursi eesmärk on anda klassidele võimalus ühistegevuseks, mis toob filmi näol kaasa ka ajaloolise jäädvustuse kooliajast. Koolis toimub ka ühisvaatamine. Antakse välja publiku lemmiku preemia, tuuakse esile parimad näitleja- ja operaatori vms tööd. Traditsiooni algataja oli Aili Avi ja TORE ring. Filmikonkurss sai nime kooli tänavalt (Ferdinand Johann Wiedemann). Konkurss ei toimu igal aastal.