Õppetöö

Õppetöö korraldus


TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 8.55 - 9.40

I söögivahetund

3. tund 10.00 - 10.45

II söögivahetund

4. tund 11.05 - 11.50

III söögivahetund

5. tund 12.10 - 12.55

6. tund 13.05 - 13.50

7. tund 14.00 - 14.45

8. tund 14.55 - 15.40

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45-13.15 sport, liikumine

13.15-13.45 söögivahetund

13.45-14.30 õppimine, huviringides osalemine

14.30-15.00 mängud, õpilaste lahkumine

Pikapäevarühma töökorraldus

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2022. a. - 27. november 2022. a.

II trimester 28. november 2022. a. - 12. märts 2023. a.

III trimester 13. märts 2023. a. - 13. juuni 2023. a.

VAHEAJAD 2022./2023.õ.a.

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023.a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:
 eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
 

 

TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 8.55 - 9.40

I söögivahetund

3. tund 10.00 - 10.45

II söögivahetund

4. tund 11.05 - 11.50

III söögivahetund

5. tund 12.10 - 12.55

6. tund 13.05 - 13.50

7. tund 14.00 - 14.45

8. tund 14.55 - 15.40

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45-13.15 sport, liikumine

13.15-13.45 söögivahetund

13.45-14.30 õppimine, huviringides osalemine

14.30-15.00 mängud, õpilaste lahkumine

Pikapäevarühma töökorraldus

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2022. a. - 27. november 2022. a.

II trimester 28. november 2022. a. - 12. märts 2023. a.

III trimester 13. märts 2023. a. - 13. juuni 2023. a.

VAHEAJAD 2022./2023.õ.a.

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023.a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:
 eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
 matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;