Õppetöö

Õppetöö korraldus


TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45
2. tund 8.55 - 9.40
I söögivahetund
3. tund 10.00 - 10.45
II söögivahetund
4. tund 11.05 - 11.50
III söögivahetund
5. tund 12.10 - 12.55
6. tund 13.05 - 13.50
7. tund 14.00 - 14.45
8. tund 14.55 - 15.40

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine, mängud
12.45-13.15 sport, liikumine
13.15-13.45 söögivahetund
13.45-14.30 õppimine, huviringides osalemine
14.30-15.00 mängud, õpilaste lahkumine

Pikapäevarühma töökorraldus

Pikaväevarühmas osalemise avaldus 

ÕPPETÖÖ
I trimester
1. september 2023. a kuni 26. november 2023. a;
II trimester
27. november 2023. a kuni 10. märts 2024. a;
III trimester
11. märts 2024. a kuni 12. juuni 2024. a.

VAHEAJAD 2023./2024.õ.a.
I vaheaeg
23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg
21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg
26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass)
22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid)
13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:
 eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;
 

 

TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45
2. tund 8.55 - 9.40
I söögivahetund
3. tund 10.00 - 10.45
II söögivahetund
4. tund 11.05 - 11.50
III söögivahetund
5. tund 12.10 - 12.55
6. tund 13.05 - 13.50
7. tund 14.00 - 14.45
8. tund 14.55 - 15.40

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine, mängud
12.45-13.15 sport, liikumine
13.15-13.45 söögivahetund
13.45-14.30 õppimine, huviringides osalemine
14.30-15.00 mängud, õpilaste lahkumine

Pikapäevarühma töökorraldus

Pikaväevarühmas osalemise avaldus 

ÕPPETÖÖ
I trimester
1. september 2023. a kuni 26. november 2023. a;
II trimester
27. november 2023. a kuni 10. märts 2024. a;
III trimester
11. märts 2024. a kuni 12. juuni 2024. a.

VAHEAJAD 2023./2024.õ.a.
I vaheaeg
23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg
21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg
26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass)
22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid)
13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:
 eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023. a;