Õppetöö

Õppetöö korraldus


TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 9.00 - 9.45

3. tund 9.55 - 10.40

I söögivahetund

4. tund 10.55 - 11.40

II söögivahetund

5. tund 11.55 - 12.40

III söögivahetund

6. tund 12.55 - 13.40

7. tund 13.50 - 14.35

8. tund 14.45 - 15.30

9. tund 15.40 - 16.25

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00 -12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45 -13.30 sport, liikumine

13.30 -14.00 söögivahetund

14.00 -15.30 õppimine, huviringides osalemine

15.30 -16.00 mängud, õpilaste lahkumine

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2019. a. - 22. november 2019. a.

II trimester 23. november 2019. a. - 21. veebruar 2020. a.

III trimester 22. veebruar 2020. a. - 9. juuni 2020. a.

VAHEAJAD 2019./2020.õ.a.

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

EKSAMIPERIOOD

9. klass 01.06. - 11.06. 2020

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 1. juuni 2020
Matemaatika (kirjalik) 4. juuni 2020
Vene keel ja kirjandus (kirjalik) 10. juuni 2020
Bioloogia (kirjalik) 10. juuni 2020
Keemia (kirjalik) 10. juuni 2020
Füüsika (kirjalik) 10. juuni 2020
Ajalugu (kirjalik) 10. juuni 2020
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 10. juuni 2020
Geograafia (kirjalik) 10. juuni 2020
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 10. - 11.juuni 2020
Saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020
Saksa keel võõrkeelena (suuline) 10. - 11.juuni 2020
Vene keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020
Vene keel võõrkeelena (suuline) 10. - 11.juuni 2020

TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 9.00 - 9.45

3. tund 9.55 - 10.40

I söögivahetund

4. tund 10.55 - 11.40

II söögivahetund

5. tund 11.55 - 12.40

III söögivahetund

6. tund 12.55 - 13.40

7. tund 13.50 - 14.35

8. tund 14.45 - 15.30

9. tund 15.40 - 16.25

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00 -12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45 -13.30 sport, liikumine

13.30 -14.00 söögivahetund

14.00 -15.30 õppimine, huviringides osalemine

15.30 -16.00 mängud, õpilaste lahkumine

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2019. a. - 22. november 2019. a.

II trimester 23. november 2019. a. - 21. veebruar 2020. a.

III trimester 22. veebruar 2020. a. - 9. juuni 2020. a.

VAHEAJAD 2019./2020.õ.a.

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

EKSAMIPERIOOD

9. klass 01.06. - 11.06. 2020

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 1. juuni 2020
Matemaatika (kirjalik) 4. juuni 2020
Vene keel ja kirjandus (kirjalik) 10. juuni 2020
Bioloogia (kirjalik) 10. juuni 2020
Keemia (kirjalik) 10. juuni 2020
Füüsika (kirjalik) 10. juuni 2020
Ajalugu (kirjalik) 10. juuni 2020
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 10. juuni 2020
Geograafia (kirjalik) 10. juuni 2020
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 10. - 11.juuni 2020
Saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020
Saksa keel võõrkeelena (suuline) 10. - 11.juuni 2020
Vene keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020
Vene keel võõrkeelena (suuline) 10. - 11.juuni 2020