Õppetöö

Õppetöö korraldus


TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 8.55 - 9.40

I söögivahetund

3. tund 10.00 - 10.45

II söögivahetund

4. tund 11.05 - 11.50

III söögivahetund

5. tund 12.10 - 12.55

IV söögivahetund

6. tund 13.15 - 14.00

7. tund 14.10 - 14.55

8. tund 15.05 - 15.50

9. tund 16.00 - 16.45

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45-13.15 sport, liikumine

13.15-13.45 söögivahetund

13.45-14.30 õppimine, huviringides osalemine

14.30-15.00 mängud, õpilaste lahkumine

Pikapäevarühma töökorraldus

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2021. a. - 28. november 2021. a.

II trimester 29. november 2021. a. - 13. märts 2022. a.

III trimester 14. märts 2022. a. - 13. juuni 2022. a.

VAHEAJAD 2021./2022.õ.a.

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022.a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:
 eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
 

 

TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 8.55 - 9.40

I söögivahetund

3. tund 10.00 - 10.45

II söögivahetund

4. tund 11.05 - 11.50

III söögivahetund

5. tund 12.10 - 12.55

IV söögivahetund

6. tund 13.15 - 14.00

7. tund 14.10 - 14.55

8. tund 15.05 - 15.50

9. tund 16.00 - 16.45

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00-12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45-13.15 sport, liikumine

13.15-13.45 söögivahetund

13.45-14.30 õppimine, huviringides osalemine

14.30-15.00 mängud, õpilaste lahkumine

Pikapäevarühma töökorraldus

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2021. a. - 28. november 2021. a.

II trimester 29. november 2021. a. - 13. märts 2022. a.

III trimester 14. märts 2022. a. - 13. juuni 2022. a.

VAHEAJAD 2021./2022.õ.a.

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022.a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:
 eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;