Õppetöö

Õppetöö korraldus

TUNDIDE AJAD

1. tund 8.00 - 8.45

2. tund 8.55 - 9.40

3. tund 9.50 - 10.35

I söögivahetund

4. tund 10.50 - 11.35

II söögivahetund

5. tund 11.50 - 12.35

III söögivahetund

6. tund 12.50 - 13.35

7. tund 13.45 - 14.30

8. tund 14.40 - 15.25

9. tund 15.25 - 16.10

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA:

12.00 -12.45 õpilaste kogunemine, mängud

12.45 -13.30 sport, liikumine

13.30 -14.00 söögivahetund

14.00 -15.30 õppimine, huviringides osalemine

15.30 -16.00 mängud, õpilaste lahkumine

ÕPPETÖÖ

I trimester 1. september 2018. a. - 25. november 2018. a.

II trimester 26. november 2018. a. - 22. veebruar 2019. a.

III trimester 04. märts 2019. a. - 12. juuni 2019. a.

VAHEAJAD 2018./2019.õ.a.

1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.

EKSAMIPERIOOD

9. klass 03.06. - 14.06. 2019

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 3. juuni 2019
Matemaatika (kirjalik) 10. juuni 2019
Vene keel ja kirjandus (kirjalik) 13. juuni 2019
Bioloogia (kirjalik) 13. juuni 2019
Keemia (kirjalik) 13. juuni 2019
Füüsika (kirjalik) 13. juuni 2019
Ajalugu (kirjalik) 13. juuni 2019
Ühiskonnaõpetus (kirjalik) 13. juuni 2019
Geograafia (kirjalik) 13. juuni 2019
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2019
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2019
Saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2019
Saksa keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2019
Vene keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2019
Vene keel võõrkeelena (suuline) 13. - 14. juuni 2019