Rahuloluuuringud


2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside

Innove põhikooliastme rahulolu küsitlus 2019./2020. õppeaastal

Kokkuvõte 2018/ 2019.õ.a. lastevanemate rahuloluküsitlusest.

Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse raport.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused.

Sel aastal võttis küsitlustest osa 12407 4. klassi, 9920 8. klassi ja 5616 11. klassi õpilast ning 1046 täiskasvanute gümnaasiumite õppijat. Küsitlustulemuste tagasisideraport koostati 420 üldhariduskoolile.
Meie koolile koostatud tagasisideraport.

 

 

2021. aasta üldhariduskoolide rahulolu- ja koolikeskkonna küsitluste tulemused ja tagasiside

Innove põhikooliastme rahulolu küsitlus 2019./2020. õppeaastal

Kokkuvõte 2018/ 2019.õ.a. lastevanemate rahuloluküsitlusest.

Üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitluse raport.

2019. aasta veebruaris-märtsis viis SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi riiklikud üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused.

Sel aastal võttis küsitlustest osa 12407 4. klassi, 9920 8. klassi ja 5616 11. klassi õpilast ning 1046 täiskasvanute gümnaasiumite õppijat. Küsitlustulemuste tagasisideraport koostati 420 üldhariduskoolile.
Meie koolile koostatud tagasisideraport.