Vahendid ja juhendid


Vahendid ja juhendid

Distantsilt targemaks

* Hübriidõppe kogemuslood https://youtu.be/vc5zbWBkbvI
* Õpilaste aktiveerimine distantsõppes https://youtu.be/zviT2-riHtA

DigiÕpe 
https://docs.google.com/document/d/1mqTe_5ObzeIlqSJWLo4LVH8TfbgbSbiRWdZeI7HCdEc/edit?usp=sharing

Uued digiõppe terminid https://youtu.be/SyXydOf9OWQ
Digiõppevara https://www.harno.ee/digioppevara
Koolisisesed digitaalsed tasemetööd https://youtu.be/H1y2B1nkihs
DigiÕpe https://drive.google.com/file/d/18I3Z1f-wjlHkGBaO30YbDzm2l2cCmC-9/view?usp=sharing
Aktiivõppe meetodid eÕppes https://sisu.ut.ee/aktiivope/avaleht

Juhendid

* Googel meet kasutamine (minu videotund Googel Meetis)
https://www.youtube.com/watch?v=E5QQ0YQPqzY
https://youtu.be/Kv_BbhOK4UA
* Plakati loomine (Canva) https://youtu.be/9LIlmsirJ2M
* Lihtsa ekraanisalvestuse loomine https://youtu.be/amIdmTeJOIE
* Interaktiivse veebipõhine esitluse loomine
             Nearpod https://oppematerjalidtg.wordpress.com/opikeskkonnad/juhitud-esitlused/nearpod/
      Esitlus võib sisaldada nii õpetavat sisu kui ka interaktiivseid tegevusi õpilasele. Esitlust kasutades saab läbi viia terve tunni, kus õpilased on aktiivselt kaasatud. 
             Genial.ly http://informaatika.pbworks.com/w/page/143928060/Genially_esitlus
* DigiKalender
https://calendar.myadvent.net/?id=74def84e153f3d94a61a6b0d2a54ffdf
* Testi loomine Quizizz , juhend https://drive.google.com/file/d/1QlFDTYXUVq8JOGYnpdBojiudrZc5ws6A/view
* Interaktiivse töölehe loomine
Wizer https://www.wizer.me/, juhend  https://www.youtube.com/watch?v=q7A-ErT12oE
Teachermade 
https://app.teachermade.com/, juhend https://youtu.be/NlVjbfPASrU, https://youtu.be/BoR-jOYa0xc

Senteacher https://www.senteacher.org/, juhend  https://drive.google.com/file/d/15uEhNzygWL9OHPr2FNHzZtCNwI382NA1/view 
Kuidas teha interaktiuivseid töölehti https://youtu.be/ujepr_2WZYk
* Kuidas muuta PDF dokument arvutis täidetavaks https://youtu.be/hqDHv4dgJZ8

* Google Meet gruppide kasutamine  http://tpkharidustehnoloog.pbworks.com/w/file/fetch/143786868/Meet_gruppide_t%C3%B6%C3%B6toad.docx
* Video loomine Kizoa http://informaatika.pbworks.com/w/page/139418595/Kizoa%20juhend
* Materjalide koondamine veebis (veebipõhised järjehoidjad) https://www.youtube.com/watch?v=Q2IwoGKdtds

Keskkonnad, mis ei nõua õpilaselt konto loomist
veebitahvlid https://wke.lt/w/s/eqX7qD  
veebikõne töövahendid: vestlusruum, emotsioonid, käemärgid
testid, mängud, töölehed https://wke.lt/w/s/3G8Do2 
ajurünnakud, ideede pakkumine Answergarden Tricider 
ühiskirjutamine Board 
heli salvestamine https://vocaroo.com/
veebitahvel https://padlet.com/
sõnadest kujundite kujundamine Wordart ja videojuhend
online klassiruum valgetahvlitega Whiteboard
vestlusruum, kus saab teha õpilastega suhtlusgruppe (õpilasel ei pea olema meilikontot) YoTeach

HARNO veebiseminaride salvestused https://www.youtube.com/results?search_query=distantsilt+targemaks

Videotundide alustamine ja tutvumisülesanded 
https://youtu.be/3PfmOPLOtj0
kuidas videotundides õpilasi aktiveerida?
https://youtu.be/zviT2-riHtA 
privaatsus ja autoriõigused
https://youtu.be/sITMeT_fAxc 
hübriidõppe kogemuslood koolidest 
 https://youtu.be/vc5zbWBkbvI 
Kõik Harno veebiseminarid
    https://youtube.com/playlist?list=PLwyEA_bBMcYE0eoW-fh950Hqj0t7BvVVv

 

Õppematerjalid

MATEMAATIKA
Õpetaja Silvia tunnid https://www.youtube.com/channel/UCw6Xo3PnTnMN7vOPJnN9BeA/videos
Geomeetriliste kujundite joonistamine http://geomeetrilisedjoonised.weebly.com/
Esitlused https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/
Tekstülesande lahendamine võrrandi abil https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/

KEEMIA
Õpetaja Joana tunnid https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%B5petaja+Joana

 

 


 

Vahendid ja juhendid

Distantsilt targemaks

* Hübriidõppe kogemuslood https://youtu.be/vc5zbWBkbvI
* Õpilaste aktiveerimine distantsõppes https://youtu.be/zviT2-riHtA

DigiÕpe 
https://docs.google.com/document/d/1mqTe_5ObzeIlqSJWLo4LVH8TfbgbSbiRWdZeI7HCdEc/edit?usp=sharing

Uued digiõppe terminid https://youtu.be/SyXydOf9OWQ
Digiõppevara https://www.harno.ee/digioppevara
Koolisisesed digitaalsed tasemetööd https://youtu.be/H1y2B1nkihs
DigiÕpe https://drive.google.com/file/d/18I3Z1f-wjlHkGBaO30YbDzm2l2cCmC-9/view?usp=sharing
Aktiivõppe meetodid eÕppes https://sisu.ut.ee/aktiivope/avaleht

Juhendid

* Googel meet kasutamine (minu videotund Googel Meetis)
https://www.youtube.com/watch?v=E5QQ0YQPqzY
https://youtu.be/Kv_BbhOK4UA
* Plakati loomine (Canva) https://youtu.be/9LIlmsirJ2M
* Lihtsa ekraanisalvestuse loomine https://youtu.be/amIdmTeJOIE
* Interaktiivse veebipõhine esitluse loomine
             Nearpod https://oppematerjalidtg.wordpress.com/opikeskkonnad/juhitud-esitlused/nearpod/
      Esitlus võib sisaldada nii õpetavat sisu kui ka interaktiivseid tegevusi õpilasele. Esitlust kasutades saab läbi viia terve tunni, kus õpilased on aktiivselt kaasatud. 
             Genial.ly http://informaatika.pbworks.com/w/page/143928060/Genially_esitlus
* DigiKalender
https://calendar.myadvent.net/?id=74def84e153f3d94a61a6b0d2a54ffdf
* Testi loomine Quizizz , juhend https://drive.google.com/file/d/1QlFDTYXUVq8JOGYnpdBojiudrZc5ws6A/view
* Interaktiivse töölehe loomine
Wizer https://www.wizer.me/, juhend  https://www.youtube.com/watch?v=q7A-ErT12oE
Teachermade 
https://app.teachermade.com/, juhend https://youtu.be/NlVjbfPASrU, https://youtu.be/BoR-jOYa0xc

Senteacher https://www.senteacher.org/, juhend  https://drive.google.com/file/d/15uEhNzygWL9OHPr2FNHzZtCNwI382NA1/view 
Kuidas teha interaktiuivseid töölehti https://youtu.be/ujepr_2WZYk
* Kuidas muuta PDF dokument arvutis täidetavaks https://youtu.be/hqDHv4dgJZ8

* Google Meet gruppide kasutamine  http://tpkharidustehnoloog.pbworks.com/w/file/fetch/143786868/Meet_gruppide_t%C3%B6%C3%B6toad.docx
* Video loomine Kizoa http://informaatika.pbworks.com/w/page/139418595/Kizoa%20juhend
* Materjalide koondamine veebis (veebipõhised järjehoidjad) https://www.youtube.com/watch?v=Q2IwoGKdtds

Keskkonnad, mis ei nõua õpilaselt konto loomist
veebitahvlid https://wke.lt/w/s/eqX7qD  
veebikõne töövahendid: vestlusruum, emotsioonid, käemärgid
testid, mängud, töölehed https://wke.lt/w/s/3G8Do2 
ajurünnakud, ideede pakkumine Answergarden Tricider 
ühiskirjutamine Board 
heli salvestamine https://vocaroo.com/
veebitahvel https://padlet.com/
sõnadest kujundite kujundamine Wordart ja videojuhend
online klassiruum valgetahvlitega Whiteboard
vestlusruum, kus saab teha õpilastega suhtlusgruppe (õpilasel ei pea olema meilikontot) YoTeach

HARNO veebiseminaride salvestused https://www.youtube.com/results?search_query=distantsilt+targemaks

Videotundide alustamine ja tutvumisülesanded 
https://youtu.be/3PfmOPLOtj0
kuidas videotundides õpilasi aktiveerida?
https://youtu.be/zviT2-riHtA 
privaatsus ja autoriõigused
https://youtu.be/sITMeT_fAxc 
hübriidõppe kogemuslood koolidest 
 https://youtu.be/vc5zbWBkbvI 
Kõik Harno veebiseminarid
    https://youtube.com/playlist?list=PLwyEA_bBMcYE0eoW-fh950Hqj0t7BvVVv

 

Õppematerjalid

MATEMAATIKA
Õpetaja Silvia tunnid https://www.youtube.com/channel/UCw6Xo3PnTnMN7vOPJnN9BeA/videos
Geomeetriliste kujundite joonistamine http://geomeetrilisedjoonised.weebly.com/
Esitlused https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/
Tekstülesande lahendamine võrrandi abil https://slidetodoc.com/tekstlesande-lahendamine-murdvrrandi-abil-heldena-taperson-www-welovemath/

KEEMIA
Õpetaja Joana tunnid https://www.youtube.com/results?search_query=%C3%B5petaja+Joana