Toitlustus


Lp. lapsevanem

Pikapäevarühma toitlustamisel päeva maksumus 0.70 eurot

Kui olete lapse pikapäevarühma nimekirja pannud ja soovinud toitlustamist, siis tuleb maksta kõikide päevade eest või vastavalt avalduses märgitud graafikule.

Maha arvestatakse ainult söökla juhatajale etteteatatud puudumiste päevad. Teatada võib tel. 3838266, ullemarksoo@tyripk.ee

Türi vallavalitsus a/a: EE731010702003740008

Selgitusse panna lapse nimi, kool, millise kuu eest tasutakse.

 

 

Pikapäevarühma õpilased kell 13.15 - 13.45


Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem 

sööklat tel. 38 38 266

 

Lp. lapsevanem

Pikapäevarühma toitlustamisel päeva maksumus 0.70 eurot

Kui olete lapse pikapäevarühma nimekirja pannud ja soovinud toitlustamist, siis tuleb maksta kõikide päevade eest või vastavalt avalduses märgitud graafikule.

Maha arvestatakse ainult söökla juhatajale etteteatatud puudumiste päevad. Teatada võib tel. 3838266, ullemarksoo@tyripk.ee

Türi vallavalitsus a/a: EE731010702003740008

Selgitusse panna lapse nimi, kool, millise kuu eest tasutakse.

 

 

Pikapäevarühma õpilased kell 13.15 - 13.45


Õpilase puudumisest, haigestumisest teavitab lapsevanem 

sööklat tel. 38 38 266