Jobs for the Future


Jobs for the Future

„Jobs for the Future” on õppekavade ülene ja üldpädevusi toetav projekt, mille eesmärk on pöörata tähelepanu karjäärivalikutele ja võimalustele muutuvas maailmas, mida mõjutavad digitaliseerimine, kliimamuutused ja globaliseerumine.

Uued tehnoloogiad ning organisatsioonide struktuuride arendamine ettevõtetes ja väikeettevõtetes on muutnud meie majandust viimastel aastatel. Koolid peavad nendele muutustele reageerima ning valmistama nii õpilasi kui ka õpetajaid uuteks väljakutseteks üha mitmekesisemas ja majanduslikult keerulisemas Euroopas. 

Viis partnerkooli Saksamaalt, Rumeeniast, Põhja-Makedooniast, Hispaaniast ja Eestist püüavad leida vastuseid järgmistele küsimustele:

1) Milliseid töövõimalusi leiavad õpilased uuel tööturul?

2) Kuidas saame edendada oskusi (eriti ettevõtlust ja projektijuhtimist), mis on meie muutuvas majanduses konkureerimiseks hädavajalikud?

3) Mida saavad teha õpetajad, et arendada kõigi kooli kogukonna liikmete digioskusi?

Projekti veebileht 
https://www.sutori.com/en/story/jobs-for-the-future--iGH5v6d8CjmCqKVXVNhBEmkf 

Jobs for the Future

„Jobs for the Future” on õppekavade ülene ja üldpädevusi toetav projekt, mille eesmärk on pöörata tähelepanu karjäärivalikutele ja võimalustele muutuvas maailmas, mida mõjutavad digitaliseerimine, kliimamuutused ja globaliseerumine.

Uued tehnoloogiad ning organisatsioonide struktuuride arendamine ettevõtetes ja väikeettevõtetes on muutnud meie majandust viimastel aastatel. Koolid peavad nendele muutustele reageerima ning valmistama nii õpilasi kui ka õpetajaid uuteks väljakutseteks üha mitmekesisemas ja majanduslikult keerulisemas Euroopas. 

Viis partnerkooli Saksamaalt, Rumeeniast, Põhja-Makedooniast, Hispaaniast ja Eestist püüavad leida vastuseid järgmistele küsimustele:

1) Milliseid töövõimalusi leiavad õpilased uuel tööturul?

2) Kuidas saame edendada oskusi (eriti ettevõtlust ja projektijuhtimist), mis on meie muutuvas majanduses konkureerimiseks hädavajalikud?

3) Mida saavad teha õpetajad, et arendada kõigi kooli kogukonna liikmete digioskusi?

Projekti veebileht 
https://www.sutori.com/en/story/jobs-for-the-future--iGH5v6d8CjmCqKVXVNhBEmkf