Koolitus
"Areng on protsess, mitte tulemus ehk kuidas luua koostöist õpikeskkonda."
Koolituse eesmärgiks on toetada üldpädevuste arendamist, koostöö ja meeskonnatöö juhtimise oskust, konfliktide ennetamise ja lahendamise oskust.