Konkursid


8.-19. novembril toimunud vabariiklikus informaatika viktoriinis "KOBRAS" osales meie koolist
benjaminide vanuseastmes Roosmarii Villems, Romet Nurmsalu, Kristjan Tobias Nurk, Ott Artur Ollik
ja juunioride vanuseastmes Karl Paju ja Kaspar Kukk.
Roosmarii Villems saavutas 40-st 37 punktiga 3. - 15. koha.
Benjaminide vanuseastmes osales kokku 2453 õpilast.
Õpilaste juhendaja õpetaja Laine Aluoja

Järvamaa keskraamatukogus toimus 13. oktoobril 4. klasside ettelugemisvõistluse maakondlik eelvoor.
Meie koolist osalesid Kaur Ivanov, Roosi Põllu (juhendaja õpetaja Anneli Talviste), Robin Leonardo Hosman, Laurits Nummert, (juhendaja õpetaja Aili Avi), Keilin Kägu ja Adeele Kontus (juhendaja õpetaja Kristi Rikk).
Maakonda läheb esindama 1 õpilane, võitja ROOSI PÕLLU.
Sel aastal toimus ka maakondlik  Luuleprõmm virtuaalselt. Noored riimimeistrid pidid saatma 3minutilised videod.
Meie koolist osalesid nooremast vanuseastmest 4. b klassi õpilased MARI ROOSME, EMILI TEESALU ja MARTA SUITSBERG ning vanemast astmest 6.a klassi õpilane MARTA ROOSME.
MARTA ROOSME VIa klassist saavutas 12 - 15aastaste vanuseastmes II koha
MARTA SUITSBERG IV b klassist saavutas 7 - 11aastaste vanuseastmes I koha.
Marta esindab Järvamaad Tartus toimuval vabariiklikul Noorte Luuleprõmmil.
Õpilaste juhendaja Anneli Talviste

2021. aastal toimus õigekirjakonkurss loova konkursina, ÕSi uute sõnadega tuli kirjutada lugu, kus sõnade tähendustel oli oluline roll. 

TULEMUSED:
5. klasside arvestuses:
2. koht – Maria Palling
(14 p), juhendaja Sirle Võtti
3. koht – Maarja Plakk (11 p),  juhendaja Anneli Talviste
4. koht – Lisanna Tammoja (10 p),  juhendaja Anneli Talviste
5. koht – Roosi Gansen (5 p),  juhendaja Sirle Võtti
6. klasside arvestuses:
1. koht – Kairit Kolk (17 p),  juhendaja Sirle Võtti
2. koht – Marta Roosme (14 p), juhendaja Anneli Talviste
4. koht – Karola Marist (7 p),  juhendaja Sirle Võtti
7. klasside arvestuses: 
1. koht – Mirjam Hiis (19 p), juhendaja Anneli Talviste
4. koht – Elise Zinovjev (11 p), juhendaja Anneli Talviste
5. koht – Iris Maria Kass (9 p),  juhendaja Anneli Talviste
8. klasside arvestuses: 
1.-2. koht – Hubert Luste (22 p),  juhendaja Kristi Rikk
4.-5. koht – Miia Reet Raabe (11 p),  juhendaja Kristi Rikk

9. klasside arvestuses:
1. koht – Kevin Ivantšik (20 p),  juhendaja Kristi Rikk
2. koht – Anet Ivanov (18 p), juhendaja Anneli Talviste
3. koht – Helis Köhler (14 p), juhendaja Anneli Talviste
5. koht – Emma Künnapu (9 p), juhendaja Anneli Talviste

10. oktoobril toimus Koerus Kalju Lepiku luulevõistlus, kuhu 18. korda kogunesid luulesõbrad üle Eesti.
Meie koolist esitas sel aastal oma luulet Annabel Makotkina 7.b klassist.

Ungari Instituudilt tuli tänuavaldus meie kooli õpilastele, kes osalesid 11.04 - 7.05 Ungari luule lugemise online-võistlusel.
Kiideti suurepärast värsivalikut ja tänutäheks saab iga osaleja brošüüri "Õpime ungari keelt!", taskuraamatu "Budapesti sillad" ning Ballassi Instituudi tänukirja.

Osalesid järgmised õpilased:
Berit Biene 5.b
Elise Zinovjev 6.b
Tomi Välimäe 6.b
Sanna Luisa Tõrv 8.a
Heidy Jallai 9.a
Heti-Ann Talviste 7.c
Rauno Zõbin 7.b
Mia Jasson 7.c
Triin Sooäär 9.b

Tänukirja ning luuleraamatutega tänati kuut õpilast juhendanud õpetaja Anneli Talvistet
Õigekirjakonkurss
5. klass
4. koht Marta Roosme, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
9. – 10. koht Kristiina Theresa Miller, juhendaja õpetaja Aili Avi
11. koht Annabel Juhe, juhendaja õpetaja Sirle Võtti
6. klass
5. koht Annabel Narits, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
6. koht Karola Lee Aasavelt, juhendaja õpetaja Aili Avi
12. koht Mirtel Tarius, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
7. klass
1. – 2. koht Hubert Luste, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
6. koht Miia Reet Raabe, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
8. klass
1. – 2. koht Helis Köhler, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
3. – 4. koht Kertu Severev, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
6. koht Mae Treve, juhendaja õpetaja Aili Avi
9. klass
2. koht Loore Luste, juhendaja õpetaja Aili Avi
4. koht Kirsi Talvoja, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
5. – 6. koht Lauren Christelle Toompuu, juhendaja õpetaja Anneli Talviste

16. veebruaril Tartus toimunud vabariikliku informaatikavõistluse "Kobras" finaalis saavutas
16. koha Tristan Martti Merisalu, 8. b klass.
Juhendaja õpetaja Laine Aluoja

7. veebruaril toimus Tartus vabariiklik õpilasetlejate riigikonkurss, 44 etleja seas oli ka meie kooli 8. a klassi õpilane SANNA LUISA TÕRV.
Žürii sõnul oli kõige keerulisem just 7. - 9. klassi vanuserühma hindamine, sest kõik vääriksid tunnustamist - nii ühtlane ja kõrge oli nende etlejate tase. Seega väga erinevate heade tekstide kuulamisrohke päev andis inspiratsiooni ning mõtteid järgnevate etluste ettevalmistuseks.
Juhendaja õpetaja Anneli Talviste

1. veebruaril toimus Rakkes vabariikliku robootikavõistluse FLL CITY SHAPER eelvoor, kus meie kooli võistkond saavutas kategoorias "Meeskonna põhiväärtused" 2. koha ja autasustati väikese karikaga.
Võistkonda kuulusid:
Roosmarii Villems 5. b klass
Risto Lemsalu 6. b klass
Romet Nurmsalu 6. b klass
Tristan Martti Metsalu 8. b klass

Õpilasi juhendasid Laine Aluoja ja Janek Marrandi
 
31. jaanuaril toimus Albus XVII Hansenist Tammsaareni võistulugemine, kus üle Eesti erinevatest koolidest pärit 66 noort, nende seas meie koolist Berit Biene (5.b), Elise Zinovjev (6.b) ja Sanna Luisa Tõrv (8.a),  püüdsid suure klassiku ridu mõjusalt esitada.
Eripreemia vääriliseks tunnistati SANNA LUISA TÕRV, kes esitas katkendi "Suvitaja mõtted".
Õpilaste juhendaja Anneli Talviste

30. jaanuaril  Roosna-Alliku Põhikoolis toimunud maakondlik matemaatikavõistlusel "NUPUTA" saavutas
5.-6. klassi võistkond  2. koha.
Võistkonda kuulusid 

  • Roosi Villems(5.b)
  • Marta Roosme(5.a)
  • Karola Lee Aasavelt (6.c)
  • Elise Zinovjev (6.b)

Juhendajad õpetajad Lea Allik, Marika Lõhmus, Elve Jaansalu

7. klassi võistkond saavutas 3. koha.
Võistkonda kuulusid

  • Hubert Luste (7.c)
  • Angely Kaaret (7.c)
  • Mia Jasson (7.c)

Juhendaja õpetaja Elve Jaansalu

 
30. jaanuaril toimus Türi Ühisgümnaasiumis õpilasetlejate XXIX riigikonkursi maakondlik eelvoor, kus meie kooli esinadasid Sanna Luisa Tõrv (VIIIa), Elise Zinovjev (VIb) ja Tomi Välimäe (VIb). 
SANNA LUISA TÕRV saavutas I koha ning pääses vabariiklikule võistlusele, mis toimub 7. veebruaril Tartus.
Juhendaja õpetaja Anneli Talviste
 
22. jaanuaril toimus Järvamaa keskraamatukogus maakondlik Luuleprõmm. Meie 6 vaprat luuleprõmlast esinesid meeleolukalt ja selge sõnumiga, üllatades publikut oma põnevate värssidega. 
Luuleprõmmil osalesid:
Annabel Makotkina 6. b klass
Liselle Hanni 5. b klass
Heti-Ann Talviste 7. c klass
Hannah Kaljur 8. a klass
Toni Välimäe 6. b klass
Berit Biene 5.b
 
Žürii oli kimbatuses, kuna vabariiklikule sai valida vaid ühe vanuseklassi esindaja. Otsuse langetamise lõpphääletusel võeti arvesse ka publiku hääletuse tulemus ja meie kooli TOMI VÄLIMÄE (6.b) jäi teiseks.
Juhendaja  õpetaja Anneli Talviste
 
Eesti Loodusmuuseumi, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee kutsusid selgi aastal üle Eesti õpilasi osalema luulekonkursil, kuhu oodati kirjutisi koprast.
Meie kooli õpilase HEIDY JALLAI (9.a) töö valiti parimate hulka ning autorit ootab ees koos teiste tublide kirjutajatega auhinnaretk. Minnakse uurima Eesti pikimat kopratammi Esnas koos loodusfotograaf Tarmo Mikussaarega ning samuti on preemiaks priipääse Loodusmuuseumi.
Juhendaja Anneli Talviste

5.b klassi õpilased osalesid mini Negavati videokonkursil, mis sellel hooajal keskendus tekstiilijäätmete probleemile.
Konkursi alateemaks oli „Riietesse uppuv maailm.“
ERR Lasteekraan valis oma lemmikuks 5. b klassi õpilaste loodud video.
Vaata videot https://www.youtube.com/watch?v=lQnmB81qWWo&feature=youtu.be
Kõiki võiduvideoid näed siin https://lasteekraan.err.ee/994696/voistlus-mini-negavatt

Vabariiklikul GIS-päeva kaardivõistlusel saavutas Annaliisa Aren 2.a klass 1. koha kuni 10-aastaste laste arvestuses.
Juhendaja õpetaja Kati Sagar.
 

7. klasside õpilaste vene keele päeval
saavutas meie kooli võistkond  mälumängus 2. koha.
Võistkonda kuulusid:
Anneli Aavola 7b,
Mia Jasson 7c.
Juhendaja õpetaja Ella Põder

Vabariiklikul etluskonkursil "Tahan sulle öelda" Põlvas võitis
2. koha ELISE ZINOVJEV (VIb).
Juhendaja õpetaja Anneli Talviste

 
 
7. novembril 2019 Aravetel toimunud 
VII üleriigilise koolinoorte jutuvestjate konkursist "Kratilood" võtsid osa Türi Põhikooli õpilased SANNA LUISA TÕRV 8. a ning KIRKE PINDMAA ja ELISE ZINOVJEV 6.b klassist. 
Jutustati kodupiirkonna kohamuistend ning lugu teemal "Siis, kui mind veel ei olnud..."  Žürii oli taaskord raske valiku ees, sest kõigi lood olid põnevad. 
4. - 6. klasside arvestuses võitis
1. koha ELISE ZINOVJEV
7. - 9. klasside arvestuses saavutas
2. koha SANNA LUISA TÕRV
Juhendaja õpetaja Anneli Talviste
 
 

1. novembril Türi Põhikoolis toimunud "Järvamaa ProgeTiiger Tulevikutegija 2019" konkursil saavutas
1. koha võistkond TyriNuti 2
2. koha võistkond TyriNuti 1

Juhendaja õpetaja Laine Aluoja

5. oktoobril Koerus toimunud Kalju Lepiku nimelisel luulevõistlusel osalesid Heti-Ann Talviste, Hannah Kaljur, Berit Biene, Luselle Hanni ja Mattias Võtti.
Juhendaja õpetaja Anneli Talviste

 

 

2018. / 2019. õppeaasta

Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi poolt korraldatud joonistuskonkursil „Minu kevad“ said auhinnad
Robin Leonardo Hosman 1.a klassist
, juhendaja õpetaja Kati Sagar,
Marianne Veeberg   ja Eliise Aus 2.c klassist, juhendaja õpetaja Marika Roosileht.

43. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsil pälvis PEAPREEMA
Loore Luste 8.c klass
Loovtöö kandis pealkirja „Oli kord üks koolimaja“.
Juhendaja õpetaja Aili Avi

Türi valla lauluvõistlusel saavutas

11. - 13. aastaste vanuseastmes:
I koha - Chrystian Mairold Saarse
II koha - Kristiina Theresa Miller
III koha - Karola Lee Aasavelt
Berit Biene - kõrgete nootide eripreemia

14. - 16. aastaste vanuseastmes:
II koha - Sandra Plakk
II koha- Sandra - Elisee Juhkam
Lisette Taube
– eripreemia emotsionaalse esituse eest

17. - 19. aastaste vanuseastmes:
II koha - Maarja Margaret Miller
Kasper Koiduste
– eripreemia

LAULUKAAR  2019 võistlusel saavutas

8.-10. aastaste vanusgrupp
I koht Roosi Põllu
IV-VI koht Adeele Kontus ja Robin Leonardo Hosman

Juhendaja õpetaja Tea Saar

11. - 13. aastaste vanuseastmes:
I koha - Chrystian Mairold Saarse
II koha - Kristiina Theresa Miller

14. - 16. aastaste vanuseastmes:
III koha -  Lisette Taube
6. tulemus - Sandra Plakk

17. - 19. aastaste vanuseastmes:

II koht - Maarja Margaret Miller
4. tulemus - Kasper Koiduste

Jihendaja õpetaja Tiiu Schüts.

Türi valla  laluvõistlusel
8.-10.a. õpilaste vanuserühmas saavutas
1. koha Roosi Põllu,
2. koha Adeele Kontus,
3. koha Robin Leonardo Hosman (trianglit mängis Annaliisa Aren),
kõik kolm pääsevad edasi maakonna lauluvõistlusele.
Juhendaja õpetaja Tea Saar

Eripreemia tervikliku esituse eest pälvis Ketren Viilip (viiulit mängis Kirke Pindmaa) ja eripreemia kevadise meeleolu loomise eest Annaliisa  Aren (kellamängu mängis Robin Leonardo Hosman).
11-13.a. õpilastele vanuserühmas pälvis
Juhan Põllu uhke show eripreemia (klarnetit mängis Samuel Beekmann ja saksofoni Annika Pent),
14.-16.a. õpilaste vanuserühmas
1. koha Ida Lill Põllu, kes mõlemad pääsevad maakonna võistlusele.
Juhendaja õpetaja Tiiu Schüts

1.b klassi õpilased osalesid Tartu Ülikooli algkooliõpilaste uurimistööde konkursil. 
Projekt “Türi Põhikooli väikesed lindude vaatlejad” valiti osalema õpilaste vabariiklikule teadusfestivalile.
16.04.-17.04. toimunud õpilaste teadusfestivalil esindasid meie kooli Karoliina Kunila ja Andrek Valdur.
Juhendaja õpetaja Kerli Rüüt.

 

11. aprillil toimus Tallinnas SEB Panga peahoones JA Eesti poolt korraldatud võistluse “Parim Eesti minifirma 2019” finaal.
Meie kooli minifirmat Mängime Koos autasustati lõputseremoonial EBS-i meeskonnatöö eripreemiaga.
Minifirma liikmeteks on kolm väga ettevõtlikku tüdrukut: 
Kirke Perillus (8.c), Kirke-Maarja Kallavus (7.c) ja Sandra Plakk (8.b).
Finaalvõistlus koosnes esinemisest publikule ja žüriile SEB Innovatsioonikeskuses ja stendivoorust SEB kliendisaalis.
Lavaesitluses tuli tutvustada minifirma kogemusi ja saavutusi, edusamme ja raskusi.
MF Mängime Koos noorte publikumäng tekitas pealtvaatajates rõõmsat elevust.
Stendivoorus toimusid vestlused žüriiliikmetega ja vastati kõikide huviliste küsimustele.
Päev oli rikas uute muljete ja kogemuste poolest. Lõppvooru jõudis kaksteist minifirmat üle Eesti, iga osaleja esitlusest ja stendivoorust oli midagi õppida.
Suur tänu kõigile, kes on minifirmat Mängime Koos tema tegevuse vältel toetanud!
Juhendaja õpetaja Jaanika Eik

3. aprillil toimus Türi Kultuurikeskuses Järvamaa algklasside teatripäev,
kus meie kooli näitering saavutas etendusega "Nõiatüdruk Iika tembutab" laureaadi tiitli ning läheb Järvamaad esindama vabariiklikule võistlusele Tõrvasse 3.- 4. mail.

Etenduses osalesid: Berit Biene, Vallo Marten Lillipuu, Roosi Gansen, Eliise Talvoja, Eliise Veiermann, Reigo Isakar, Tristan Raadik.
Beritile, Vallo Martenile ja Roosile omistati ka näitlejapreemia.
Tantsijad 2.b ja 2.c klassi õpilased
Juhendaja õpetaja Marju Mei
 
17. märtsil  toimus EMLS XI poiste - solistide võistulaulmise PÕHJA-EESTI piirkondlik voor (poolfinaal)
Türi Põhikoolist jõudis sinna ja esindas Järvamaad 3 lauljat.
12.a kuni häälemurdeni vanusegrupis saavutas eripreemia ja 4.koha Chrystian Mairold Saarse (6c)
Häälemurdega kuni 16.a vanusegrupis saavutas  eripreemia ja 3.koha Kasper Koiduste (9a), tulemus esikümnes Kristen Niidla (8b).
Aitäh toetavale keelpillikvartetile: Lisette Taube (9b), Anita Viineloo, Sandra-Elisee Juhkam (8c), Kirsi Talvoja (8b)
Juhendaja õpetaja Tiiu Schüts
 
8.- 9. märtsil Jõgeval toimunud üleriigilisel koolinoorte Alo Mattiiseni nim vokaalansamblite konkursil saavutas

IV – V klassi õpilaste vanuseastmes
I koha
  tütarlaste ansambel KULLAKESED - Elise Zinovjev, Karola Lee Aasavelt, Helena-Elis Pärenson, Heidy Jallai (flööt).
Juhendaja õpetaja Tiiu Schüts

VI – VII klassi õpilaste vanuseastmes
I koha
  ja "sonorismi eripreemia" tütarlaste ansambel ILUS ELU -  Kirke Pindmaa, Heti-Ann Talviste, Karola Lee Aasavelt, Helena Elis Pärenson, Kristiina Theresa Miller, Hanna Katariina Miller, Elise Zinovjev, Berit Biene, Elis Eidemiller, Ida Lill Põllu ja kontrabassi mängis Keiti Viilip
Juhendaja õpetaja Tea Saar

X – XII klassi õpilaste vanuseastmes

Segaansamblid:
I koha
segaansambel KULTRA -  Mia Maria Männi, Sandra Elisee Juhkam, Laura Ojasaar, Lisette Taube ja Kasper Koiduste ja meie kooli endised õpilased Kärt Rannik, Kai Melli Kapten, Maria Eliisabet Avamere, Helina Viigand ja Kristjan Orumägi. 
Juhendaja õpetaja Tea Saar
III koha segaansambel KVARTETIKE - Sandra-Elisee Juhkam, Maarja Margaret Miller, Mia-Maria Männi, Karl-Mathias Saarse.
Juhendaja õpetaja Tiiu Schüts

19. veebruuaril toimus maakondlik vokaalansamblite konkurss
4.-5.kl  Ansambel "Kullakesed" saavutas I koha
Elise Zinovjev, Karola-Lee Aasavelt, Helena-Elis Pärenson

8.-9.kl Ansambel "Lahedad" saavutas  II koha
Kirke-Maarja Kallavus, Sandra Plakk, Sandra-Elisee Juhkam, Anita Viineloo, Kristin Rüüt, Kirke Kägo, Kryslin Rass

Juhendaja õpetaja Tiiu Schüts

2. veebruaril toimus vabariikliku robootikavõistluse FIRST ® LEGO ® League Kesk-Eesti poolfinaal. Meie kooli võistkond saavutas "Roboti disainis" 1. koha ja osaleb Tartus AHHAA keskuses toimuvas finaalis. Võistkonda kuulusid: Vallo Marten Lillipuu 4.b Roosmarii Villems 4.b Tristan Martti Metsalu 7.b Triin Sooäär 8.b Mirko Martjak 9.b Juhendajad õpetaja Laine Aluoja ja Janek Marrandi

1. veebruaril toimus maakondlik matemaatikavõistlus NUPUTA.
5. - 6. klasside õpilaste arvestuses saavutas kooli võistkond 2. koha.
Võistkonda kuulusid:
Hubert Luste 6 C
Trevor Vaks 6 C
Karola Lee Aasavelt 5 C
Elisa Zinovjev 5 B

Juhendajad õpetaja  Marika Lõhmus ja Imbi Männik
7. klasside õpilaste arvestuses saavutati  3. koht.
Võistkonda kuulusid:
Helis Köhler 7a,
Kertu Ševerev 7a,
Kameron Pukka 7a.

Juhendaja õpetaja Laine Aluoja.

30.jaanuaril toimus Paides Järvamaa keskraamatukogus noorte luuletajate luulevōistluse Luuleprōmm maakondlik voor.
Võistlusel osalesid:
Berit Biene IV b, juhendaja õpetaja Aili Avi;  Hannah Kaljur VII a, juhendaja õpetaja Anneli Talviste,  Triin Sooäär ja Mattias Vōtti VIIIb, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
Üldvōitjateks  kuulutati
BERIT BIENE noorimas vanuseastmes (kuni 11a)
HANNAH KALJUR kesmises vanuseastmes (12-15a)
Publiku preemia sai MATTIAS VÕTTI

 

8.-19. novembril toimunud vabariiklikus informaatika viktoriinis "KOBRAS" osales meie koolist
benjaminide vanuseastmes Roosmarii Villems, Romet Nurmsalu, Kristjan Tobias Nurk, Ott Artur Ollik
ja juunioride vanuseastmes Karl Paju ja Kaspar Kukk.
Roosmarii Villems saavutas 40-st 37 punktiga 3. - 15. koha.
Benjaminide vanuseastmes osales kokku 2453 õpilast.
Õpilaste juhendaja õpetaja Laine Aluoja

Järvamaa keskraamatukogus toimus 13. oktoobril 4. klasside ettelugemisvõistluse maakondlik eelvoor.
Meie koolist osalesid Kaur Ivanov, Roosi Põllu (juhendaja õpetaja Anneli Talviste), Robin Leonardo Hosman, Laurits Nummert, (juhendaja õpetaja Aili Avi), Keilin Kägu ja Adeele Kontus (juhendaja õpetaja Kristi Rikk).
Maakonda läheb esindama 1 õpilane, võitja ROOSI PÕLLU.
Sel aastal toimus ka maakondlik  Luuleprõmm virtuaalselt. Noored riimimeistrid pidid saatma 3minutilised videod.
Meie koolist osalesid nooremast vanuseastmest 4. b klassi õpilased MARI ROOSME, EMILI TEESALU ja MARTA SUITSBERG ning vanemast astmest 6.a klassi õpilane MARTA ROOSME.
MARTA ROOSME VIa klassist saavutas 12 - 15aastaste vanuseastmes II koha
MARTA SUITSBERG IV b klassist saavutas 7 - 11aastaste vanuseastmes I koha.
Marta esindab Järvamaad Tartus toimuval vabariiklikul Noorte Luuleprõmmil.
Õpilaste juhendaja Anneli Talviste

2021. aastal toimus õigekirjakonkurss loova konkursina, ÕSi uute sõnadega tuli kirjutada lugu, kus sõnade tähendustel oli oluline roll. 

TULEMUSED:
5. klasside arvestuses:
2. koht – Maria Palling
(14 p), juhendaja Sirle Võtti
3. koht – Maarja Plakk (11 p),  juhendaja Anneli Talviste
4. koht – Lisanna Tammoja (10 p),  juhendaja Anneli Talviste
5. koht – Roosi Gansen (5 p),  juhendaja Sirle Võtti
6. klasside arvestuses:
1. koht – Kairit Kolk (17 p),  juhendaja Sirle Võtti
2. koht – Marta Roosme (14 p), juhendaja Anneli Talviste
4. koht – Karola Marist (7 p),  juhendaja Sirle Võtti
7. klasside arvestuses: 
1. koht – Mirjam Hiis (19 p), juhendaja Anneli Talviste
4. koht – Elise Zinovjev (11 p), juhendaja Anneli Talviste
5. koht – Iris Maria Kass (9 p),  juhendaja Anneli Talviste
8. klasside arvestuses: 
1.-2. koht – Hubert Luste (22 p),  juhendaja Kristi Rikk
4.-5. koht – Miia Reet Raabe (11 p),  juhendaja Kristi Rikk

9. klasside arvestuses:
1. koht – Kevin Ivantšik (20 p),  juhendaja Kristi Rikk
2. koht – Anet Ivanov (18 p), juhendaja Anneli Talviste
3. koht – Helis Köhler (14 p), juhendaja Anneli Talviste
5. koht – Emma Künnapu (9 p), juhendaja Anneli Talviste

10. oktoobril toimus Koerus Kalju Lepiku luulevõistlus, kuhu 18. korda kogunesid luulesõbrad üle Eesti.
Meie koolist esitas sel aastal oma luulet Annabel Makotkina 7.b klassist.

Ungari Instituudilt tuli tänuavaldus meie kooli õpilastele, kes osalesid 11.04 - 7.05 Ungari luule lugemise online-võistlusel.
Kiideti suurepärast värsivalikut ja tänutäheks saab iga osaleja brošüüri "Õpime ungari keelt!", taskuraamatu "Budapesti sillad" ning Ballassi Instituudi tänukirja.

Osalesid järgmised õpilased:
Berit Biene 5.b
Elise Zinovjev 6.b
Tomi Välimäe 6.b
Sanna Luisa Tõrv 8.a
Heidy Jallai 9.a
Heti-Ann Talviste 7.c
Rauno Zõbin 7.b
Mia Jasson 7.c
Triin Sooäär 9.b

Tänukirja ning luuleraamatutega tänati kuut õpilast juhendanud õpetaja Anneli Talvistet
Õigekirjakonkurss
5. klass
4. koht Marta Roosme, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
9. – 10. koht Kristiina Theresa Miller, juhendaja õpetaja Aili Avi
11. koht Annabel Juhe, juhendaja õpetaja Sirle Võtti
6. klass
5. koht Annabel Narits, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
6. koht Karola Lee Aasavelt, juhendaja õpetaja Aili Avi
12. koht Mirtel Tarius, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
7. klass
1. – 2. koht Hubert Luste, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
6. koht Miia Reet Raabe, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
8. klass
1. – 2. koht Helis Köhler, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
3. – 4. koht Kertu Severev, juhendaja õpetaja Anneli Talviste
6. koht Mae Treve, juhendaja õpetaja Aili Avi
9. klass
2. koht Loore Luste, juhendaja õpetaja Aili Avi
4. koht Kirsi Talvoja, juhendaja õpetaja Kristi Rikk
5. – 6. koht Lauren Christelle Toompuu, juhendaja õpetaja Anneli Talviste

16. veebruaril Tartus toimunud vabariikliku informaatikavõistluse "Kobras" finaalis saavutas
16. koha Tristan Martti Merisalu, 8. b klass.
Juhendaja õpetaja Laine Aluoja

7. veebruaril toimus Tartus vabariiklik õpilasetlejate riigikonkurss, 44 etleja seas oli ka meie kooli 8. a klassi õpilane SANNA LUISA TÕRV.
Žürii sõnul oli kõige keerulisem just 7. - 9. klassi vanuserühma hindamine, sest kõik vääriksid tunnustamist - nii ühtlane ja kõrge oli nende etlejate tase. Seega väga erinevate heade tekstide kuulamisrohke päev andis inspiratsiooni ning mõtteid järgnevate etluste ettevalmistuseks.
Juhendaja õpetaja Anneli Talviste

1. veebruaril toimus Rakkes vabariikliku robootikavõistluse FLL CITY SHAPER eelvoor, kus meie kooli võistkond saavutas kategoorias "Meeskonna põhiväärtused" 2. koha ja autasustati väikese karikaga.
Võistkonda kuulusid:
Roosmarii Villems 5. b klass
Risto Lemsalu 6. b klass
Romet Nurmsalu 6. b klass
Tristan Martti Metsalu 8. b klass

Õpilasi juhendasid Laine Aluoja ja Janek Marrandi
 
31. jaanuaril toimus Albus XVII Hansenist Tammsaareni võistulugemine, kus üle Eesti erinevatest koolidest pärit 66 noort, nende seas meie koolist Berit Biene (5.b), Elise Zinovjev (6.b) ja Sanna Luisa Tõrv (8.a),  püüdsid suure klassiku ridu mõjusalt esitada.
Eripreemia vääriliseks tunnistati SANNA LUISA TÕRV, kes esitas katkendi "Suvitaja mõtted".
Õpilaste juhendaja Anneli Talviste