20 | 07 | 2018

NutiLabor

2015. - 2016. õppeaasta

tegevused leiad SIIT

KoodiTund

2014. - 2015. õppeaata

tegevused leiad SIIT

Nutilabori töötuba

Mobiiliäppide loomine 4. novembil kell 13.30


2013. - 2014. õppeaasta

1. Õppematerjalide loomine "eKoolikott"

     1.1 Veebipõhised õppematerjalid

          1.1.1 Õppevideod

          1.1.2 Õppemängud

    1.2  Materjalid nutitelefoni abil õppimiseks

          1.2.1 QR koodiga avatavad õppematerjalid

2. eTwinning projekt "Numbrid minu ümber"

3. Informaatikaolümpiaad

4. Konkursid

    4.1  "Põnev loodus minu ümber"

    4.2. EENeti arvutijoonistusvõistlus

    4.3. Märka matemaatikat!

    4.4. NutiVõistlus 2014

5. programmeerimine

     5.1 Scratch http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Scratch/Juhend/Scr_juhend14_P.html

     5.2 KODU http://progekodu.weebly.com/kodu-game-labi-kodulehekuumllg.html

Toimumise aeg

Teisipäev ja neljapäev 7. tund

Ringis õpime kasutama nutikaid vahendeid õppetöös ja ka looma õppimise huvitavamaks muutmise eesmärgil veebipõhiseid ja nutitelefonis kasutamiseks õppematerjale ning valmistume informaatikaolümpiaadiks

Ringi töö raames on 8. klasside õpilastel võimalus sooritada loovtöö.

TEGEVUSED

APRILL

NutiVõistlus 2014
Meie nutikas ja tehnoloogiline tulevik!

Loe täpsemalt SIIT

MÄRTS

Osalemine keskkonnalaagris

Valmistumine informaatikaolümpiaadiks

VEEBRUAR

Kooli informaatikaolümpiaad

JAANUAR

Osalemine konkursil "Märka matemaatikat!"

 

2012.-2013. õppeaasta

29. ktoobril alustas meie koolis nutikate ring "NutiLabor"

Huviring tegutseb Vaata Maailma SA poolt ellu kutsutud projekti „NutiLabor“ all, mida rahastavad Elion, EMT ja Microsoft. Projekti käigus arendatakse 2012-2013. õppeaastal noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis. Eesmärk on pakkuda suuremale hulgale noortele infotehnoloogiaga seotud huviringides osalemise võimalust kasvatades seeläbi nende huvi loodus- ja täppisteaduste õppimise vastu.

Selles ringis õpime kasutama nutikaid vahendeid õppetöös ja ka looma õppimise huvitavamaks muutmise eesmärgil veebipõhiseid ja nutitelefonis kasutamiseks õppematerjale.

Ringi töö raames on 8. klasside õpilastel võimalus sooritada loovtöö.

Tegevused

IV veerandil - teisipäev kell 13. 45

APRILL
Arutelu kooli ümbruse kaardistamise võimalustest ja tarkvara otsing. App'i loomise võimaluse otsimine (tarkvara, mis võimaldaks luua appi kooli ümbruse kaardistamiseks)
Tutvumine Locafity keskkonna kasutamise võimalustega http://cms.locatify.net/CreatorCMS/front.php

MÄRTS
Mängude ja uurimuste avaldamiseks kodulehekülje loomine ja QR koodi loomine ja lisamine materjalidele

III veerand - neljapäev 13.45

VEEBRUAR
Õppeülesannete loomine ja vastuste kontrollimiseks QR koodi loomine.
QR koodide kasutamise katsetamine.
Milline on kõige parem QR koodi loomise keskkond.

JAANUAR
Mängude esitlemine. Karli ja Krisi mängud
http://scratch.mit.edu/projects/karljarva/3029313                                        
http://scratch.mit.edu/projects/karljarva/2985971´                                          
Karl ja Kris õpetavad valemite sisestamist ja mängu avaldamist veebis
Õppealaste mängude loomise võimalused nutitelefonile. QR koodide keskkondade võrdlemine ja koodide loomine ning katsetamine.

II veerand - esmaspäev kell 13.45

DETSEMBER
Püüame programmeerida lihtsamaid mänge. Õppemängu stsenaariumi loomine. Taustapiltide ja objektide loomine.
Õppemängu katsetamine ja täiendamine

JUHENDID ja MATERJALID ON aadressil
http://tpkinformaatika.pbworks.com/w/page/62250010/%C3%95pime%20m%C3%A4ngu%20luues

NutiLabori jõulutervitus

NOVEMBER 
Uurime näiteid mobiili ja tahvelarvuti kasutamisest õppimisel, arutleme kasutamise võimalusest meie õppetöös
Tutvume programmeerimise algtõdedega. Kasutame selleks Scratch tarkvara http://scratch.com. Installeerime tarkvara arvutisse ja vaatame näiteid. Katsetame, kas need mängud toimivad ka nutitelefonis - ei toimi, kuna vajavad javat.

OKTOOBER 
Uurimuse – "Kuidas meeldib õppida, tehnoloogia kasutamine õppimisel" küsimustiku üle vaatamine; arutelu, kuidas uurimust läbi viia, ülesannete jagamine
Näited – mobiili ja tahvelarvuti kasutamisest õppetöös, app’ide kasutamise võimalused koolitöös

 
Kõik, kes soovivad NutuLabori  töös osaleda, kohtume neljapäev kell 12.50 arvutiklassis.

Kokku saame igal neljapäeval kell 12.50 arvutiklassis 

Rringi tegevuseks on meil lisaks arvutitele ka 6 nutitelefoni Limia800

Vaata "NutiLabori" kodulehekülge

Nutikate ringi tegevust sponsoreerivad: Emt, Elion, Microsoft, SA "VaataMaalima" ja Türi Põhikool

Share