Koolielu

Järelevalve

Türi Põhikooli üle teostab riiklikku järelevalvet:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu | tel 735 0222 | faks 730 1080 | hm [at] hm.ee

1. septembrist 2017 asusid neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.                                                         

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)                                                                                                                                                                                                                            

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa: Kristina Johannes, Kristina.Johannes [at] hm.ee;  mobiiltelefon 5687 6468;  lauatelefon 735 4069

Terviseamet
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn | tel 6943500 | faks 6943501 | kesk [at] terviseamet.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn, tel 626 9400, ti [at] ti.ee

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn, tel 628 2000, rescue [at] rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel 627 4135, info [at] aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet
Väike-Paala 3, 11415 Tallinn, tel 605 1710, ve [at] vet.agri.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; Tel:  626 3346; Faks:  660 9883;    keeleinsp [at] keeleinsp.ee