News

PROJEKTÕPPENÄDAL 16. May TPK


Sel kevadel kutsusid kolme maakonna arenduskeskused ettevõtliku kooli märgist kandvaid koole üles osalema kevadises projektõppes „Väljakutsest lahenduseni“.

Ühiselt loodi videomaterjalidega koduleht, et saaks õppida üle veebi. Koolid ise koordineerisid oma asutustes tulemuste kajastamise.
Meie kool oli üks Järvamaa osalevatest koolidest. Tegemist oli õpilaste jaoks vabatahtliku ülesandega – pärast õppetöö sisulist lõppu ikka veel pingutada.

Projektinädala käigus tuli enda sihid kaardistada, mida nt suvel plaanitakse teha. Siis tuli meeskondades või eraldi vaadelda oma kodukohta ning leida kitsaskohti, mida tahaks parendada. Õpiti Kati Orava juhiste järgi graafilist lihtsustamist, Marika Valteri nõuannete järgi iseseisvat mõtlemist jmt.
Igal päeval tuli jälgida ka tähtaegu, õppida ennast ja meeskonda juhtima.
Meie kooli noored jõudsid huvitavate tulemusteni.
Vallo Marten ja Steven Marti tegid  protsessi läbi, keskendudes oma koduaia idee elluviimisele.
Kairit võttis südameasjaks Türi tehisjärve ääres lahtiselt jooksvate koerte probleemi.
Kärolyn otsis võimalust turvalise kõnnitee rajamiseks Türil surnuaiani.
Mae, Hanna, Roosi, Rasmus, Oliver ja Eliise tegelesid auklike kõnniteede ja turvalisusega.
Õpilasesinduse meeskond (Egle, Sanna Luisa, Triin) keskendus aga suuremale plaanile. Neilt tuli idee hakata maakonnaüleselt koordineerima Järvamaa 13+ laste huviringide koostööd. Kaardistada noorte huvid, luua kolme valla koostöös heal tasemel huviringid (nagu juba nt Paide Teater koondab teatrihuvilisi), nii saaks nt kolmes vallas toimetav ühine filmiringi juhendaja tuua kokku eri valdade noored (näiteks teha noorte filmifestivali).

Tulemuste arutamiseks toimus videokoosolek.
Lisaks saavad nädalal osalejad kooli poolt spetsiaalse  ettevõtliku noore märgise, mille võib uhkelt kanda ka oma CVsse.
Meil on ettevõtlikke noori.

 

Uuri lisaks SIIT

Sel kevadel kutsusid kolme maakonna arenduskeskused ettevõtliku kooli märgist kandvaid koole üles osalema kevadises projektõppes „Väljakutsest lahenduseni“.

Ühiselt loodi videomaterjalidega koduleht, et saaks õppida üle veebi. Koolid ise koordineerisid oma asutustes tulemuste kajastamise.
Meie kool oli üks Järvamaa osalevatest koolidest. Tegemist oli õpilaste jaoks vabatahtliku ülesandega – pärast õppetöö sisulist lõppu ikka veel pingutada.

Projektinädala käigus tuli enda sihid kaardistada, mida nt suvel plaanitakse teha. Siis tuli meeskondades või eraldi vaadelda oma kodukohta ning leida kitsaskohti, mida tahaks parendada. Õpiti Kati Orava juhiste järgi graafilist lihtsustamist, Marika Valteri nõuannete järgi iseseisvat mõtlemist jmt.
Igal päeval tuli jälgida ka tähtaegu, õppida ennast ja meeskonda juhtima.
Meie kooli noored jõudsid huvitavate tulemusteni.
Vallo Marten ja Steven Marti tegid  protsessi läbi, keskendudes oma koduaia idee elluviimisele.
Kairit võttis südameasjaks Türi tehisjärve ääres lahtiselt jooksvate koerte probleemi.
Kärolyn otsis võimalust turvalise kõnnitee rajamiseks Türil surnuaiani.
Mae, Hanna, Roosi, Rasmus, Oliver ja Eliise tegelesid auklike kõnniteede ja turvalisusega.
Õpilasesinduse meeskond (Egle, Sanna Luisa, Triin) keskendus aga suuremale plaanile. Neilt tuli idee hakata maakonnaüleselt koordineerima Järvamaa 13+ laste huviringide koostööd. Kaardistada noorte huvid, luua kolme valla koostöös heal tasemel huviringid (nagu juba nt Paide Teater koondab teatrihuvilisi), nii saaks nt kolmes vallas toimetav ühine filmiringi juhendaja tuua kokku eri valdade noored (näiteks teha noorte filmifestivali).

Tulemuste arutamiseks toimus videokoosolek.
Lisaks saavad nädalal osalejad kooli poolt spetsiaalse  ettevõtliku noore märgise, mille võib uhkelt kanda ka oma CVsse.
Meil on ettevõtlikke noori.

 

Uuri lisaks SIIT