News

ÕPPETÖÖ KORRALDUS 15. May TPK


Alates 29. aprillist toimub õppetöö 3. õppehoones:

algklassid (1.-3. klass) jäävad endistesse ruumidesse Hariduse tänavale, samuti poiste tehnoloogiaõpetus.
Lisaks algklassidele on selles õppehoones õppealajuhataja, sekretär, sotsiaalpedagoog.
Koolimajas on kaasajastatud köök ja toitlustab Järva Tarbijate Ühistu.

Aadressil Viljandi 13b (endine kolledži hoone ) alustavad õppetööd
4. ja 5. ning erivajadustega õpilaste klassid.
Viljandi tänaval töötavad psühholoog, haldusjuht, huvijuht, haridustehnoloog, IT – juht, HEV koordinaator. Logopeed annab kõneravi tunde vastavalt tunniplaanile selles klassiruumis, kus õpilased õpivad.
Õpilaste toitlustamine toimub samas majas ja toitlustajaks on Järva Tarbijate Ühistu.

Türi Ühisgümnaasiumis jätkavad õppetööd
6. - 9. klassid
.
Lisaks õpilastele on Ühisgümnaasiumis sotsiaalpedagoog ja kooliõde.
Õpilasi toitlustab Türi Ühisgümnaasiumi söökla.

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Ühisgümnaasiumi ja Türi linna võimlas.


Bussiliikluse ja liikluskorraldusega Türi Ühisgümnaasiumi juures tegeleb Türi Vallavalitsus.
 

Alates 29. aprillist toimub õppetöö 3. õppehoones:

algklassid (1.-3. klass) jäävad endistesse ruumidesse Hariduse tänavale, samuti poiste tehnoloogiaõpetus.
Lisaks algklassidele on selles õppehoones õppealajuhataja, sekretär, sotsiaalpedagoog.
Koolimajas on kaasajastatud köök ja toitlustab Järva Tarbijate Ühistu.

Aadressil Viljandi 13b (endine kolledži hoone ) alustavad õppetööd
4. ja 5. ning erivajadustega õpilaste klassid.
Viljandi tänaval töötavad psühholoog, haldusjuht, huvijuht, haridustehnoloog, IT – juht, HEV koordinaator. Logopeed annab kõneravi tunde vastavalt tunniplaanile selles klassiruumis, kus õpilased õpivad.
Õpilaste toitlustamine toimub samas majas ja toitlustajaks on Järva Tarbijate Ühistu.

Türi Ühisgümnaasiumis jätkavad õppetööd
6. - 9. klassid
.


Lisaks õpilastele on Ühisgümnaasiumis sotsiaalpedagoog ja kooliõde.
Õpilasi toitlustab Türi Ühisgümnaasiumi söökla.

Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Ühisgümnaasiumi ja Türi linna võimlas.


Bussiliikluse ja liikluskorraldusega Türi Ühisgümnaasiumi juures tegeleb Türi Vallavalitsus.