News

Õppekirjanduse laenutamine 23. July TPK


Laenutamine toimub õpilaspileti alusel (õpilaspilet on vaja isikustada).

Õppekirjandus antakse välja õpilasele, kes on tagastanud kõik eelmise õppeaasta õpikud.

Õpilane saab vastavalt all toodud ajakavale klassist oma õppekirjanduse komplekti ja läheb raamatukokku, kus ta laenutab õpikud enda nimele.

22.august
2.a Kell  9.00    
2.b Kell  9.30    
2.c Kell 10.00
3.a Kell 11.00    
3.b Kell 12.00    
3.c Kell 13.00
4.a Kell 14.00
4.b Kell 15.00    
4.c Kell 16.00

28. august
5.a Kell 9.00    
5.b Kell 10.00    
5.c Kell 11.00
6.a Kell 12.00    
6.b Kell 13.00    
6.c Kell 14.00
7.a Kell 15.00    
7.b Kell 16.00    
7.c Kell 17.00

29. auguist
8.a Kell 9.00    
8.b Kell 10.00    
8.c Kell 11.00
9.a Kell 12.00    
9.b Kell 13.00    
9.c Kell 14.00
LÕK, VK Kell 15.00

30. - 31. august 
õppekirjanduse laenutamine puudujatele.

Õpilane, kellele on määratud täiendav õppetöö, saab õppematerjali pärast õppenõukogu otsust.

Laenutamine toimub õpilaspileti alusel (õpilaspilet on vaja isikustada).

Õppekirjandus antakse välja õpilasele, kes on tagastanud kõik eelmise õppeaasta õpikud.

Õpilane saab vastavalt all toodud ajakavale klassist oma õppekirjanduse komplekti ja läheb raamatukokku, kus ta laenutab õpikud enda nimele.

22.august
2.a Kell  9.00    
2.b Kell  9.30    
2.c Kell 10.00
3.a Kell 11.00    
3.b Kell 12.00    
3.c Kell 13.00
4.a Kell 14.00
4.b Kell 15.00    
4.c Kell 16.00

28. august
5.a Kell 9.00    
5.b Kell 10.00    
5.c Kell 11.00
6.a Kell 12.00    
6.b Kell 13.00    
6.c Kell 14.00
7.a Kell 15.00    
7.b Kell 16.00    
7.c Kell 17.00

29. auguist
8.a Kell 9.00    
8.b Kell 10.00    
8.c Kell 11.00
9.a Kell 12.00    
9.b Kell 13.00    
9.c Kell 14.00
LÕK, VK Kell 15.00

30. - 31. august 
õppekirjanduse laenutamine puudujatele.

Õpilane, kellele on määratud täiendav õppetöö, saab õppematerjali pärast õppenõukogu otsust.