25 | 09 | 2018

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse põhimõtted

Lisa 1

Järelvastamise plaani rakendamine

Lisa 2

Järelvastamise plaan

Lisa 3

Tunnikülastuslehe rakendamine

Lisa 4

Tunnikülastusleht

Lisa 5

Tunnirahuklassi töökord

Lisa 6

Tunnirahuklassi tööleht

Lisa 7

Õppenõustamiskomisjoni töökord

Share