25 | 09 | 2018

Ainesektsioonid

EESTI KEEL- SOTSIAALAINED

1.     Aili Avi- juhataja

2.      Kristi Rikk

3.      Liivi Pajur

4.      Anneli Talviste

5.      Eve Laur

6.      Aina Sootla

7.     Marika Roosileht

8.   Anu Jüris

9.    Ellen Roosileht

10.  Märt Hallasoo

OSKUSAINED

1.      Maigi Martjak- juhataja

2.      Peeter Kruusement

3.      Kerli Rüüt

4.       Ella Põder

5.      Tiiu Schüts

6.      Tea Saar

7.      Ulvi Mäesalu

8.     Helmut Bachman

VÕÕRKEELED

1.      Evely Siimsoo- juhataja

2.      Maive Mänd

3.      Piret Männilaan

4.      Jaanika Eik

5.     Tõnis Ohu

6.      Merike Loikmaa

7.      Ella Põder

8.     Aina Sootla

9.      Karen Kiik

MATEMAATIKA- INFORMAATIKA

1.      Elve Jaansalu- juhataja

2.      Lea Allik

3.      Laine Aluoja

4.     Marika Lõhmus

5.    Sirli Biene

6.    Anu Jüris

LOODUSAINED

1.      Meeli Savolainen- juhataja

2.      Ella Põder

3.      Reet Libe

4.      Marika Lõhmus

5.      Piret Ohu

KEHALINE KASVATUS

1.      Merle Vantsi- juhataja

2.      Saida Saharov

3.      Veiko Valang

4.      Villi Vantsi

KLASSIÕPETAJAD

1.      Kerli Rüüt- juhataja

2.      Eva Mager

3.      Marju Mei

4.      Ellen Roosileht

5.      Marika Roosileht

6.      Kati Sagar

7.      Ülle Värnik

8.      Ülle Luste

9.      Külli Jäätma

TUGIÕPE

1.      Sirli Biene- juhataja

2.      Margit Alberg

3.      Reet Talva

4.      Ly Paas

5.      Imbi Männik

6.      Maret Trampas

8.      Ehte Kurrikoff

9.      Reine Reiska

10.    Lea Jõesaar

Share